OSMANLI DEVLETİ’NİN SON YILLARINDA DIŞ POLİTİKA MESELELERİ IV: MUHAMMERE
(The Foreign Policy Issues of Late Ottoman State IV: Muhammarah )

Yazar : Rumbeyoğlu Fahreddin-Mehmed Nabi   Çeviren  Ünal TAŞKIN
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : XIX
Sayfa : 837-841.


Özet


Anahtar Kelimeler
Muhammere, Osmanlı, İran, İngiltere

Abstract


Keywords
Muhammarah, Ottoman, Iran, England