EBU REYHAN EL-BİRUNİ VE BİLİMSEL BAKIŞI ÜZERİNE BİR ANALİZ
(Abu Rayhan Al-Biruni and An analysis of His Scientific View )

Yazar : Mehmet Mekin MEÇİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : XX
Sayfa : 1-32.


Özet
Bu çalışmanın konusu, Biruni’yi tanımak ve bilimsel bakışını tahlil etmektir. Konu, Biruni’nin temel eserleri başta olmak üzere, Biruni hakkında yazılmış Farsça, Arapça ve Türkçe çalışmalar taranarak ele alınmıştır. Bu çalışma esnasında, Biruni’ye ait Arapça eserlerin diğer Arapça ilmi kitaplara göre daha sert ve girift bir ibareye sahip olduğu fark edilmiştir. Bununla beraber, Biruni’nin yalnızca Fars ve Araplarca değil, hem Batılılar ve Ruslar hem de Hintliler tarafından da ilgiyle çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu çalışmada amaç, birçok “ilk”e imza atmış bulunan Biruni’yi ve bilimsel kimliğini tanıtacak özgün bir metin oluşturmaktır. Bu çalışmayla; Biruni’nin erken yaşlardan itibaren ilmi ortamlara girdiği ve henüz genç yaşlarda eser verecek kadar yetkin hale geldiği; gözü nazardan, eli kalemden, dili beyandan, aklı tefekkürden ve kalbi ise teemmülden ayrılmayan bir deha örneği olduğu, felsefe ve mistizm gibi yoruma açık bilgiler yerine gözlem, deney ve tecrübeyle test edilebilen ve sonuçlarının da Matematiksel verilerle ortaya konulabilen bilgiye hayatını adadığı, böylece modern bilim ve teknolojinin büyük öncüsü olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
el-Biruni, Bilim, Gözlem, Deney, Dinler Tarihi

Abstract
The subject of this study is to know al-Biruni and analyze his scientific point of view. The issue is handled by investigating especially the fundamental works of al-Biruni and various studies written in Persian, Arabic and Turkish about him. During this study, it is noticed that el-Biruni's books have more rigid and complex phrases than other scientific books written in Arabic. Additionally, it is clear that Biruni is closely studied not only by the Persian and Arabs but also by Western, Russian and Indian researchers. This study aims to compose an exclusive text which introduces al-Biruni and his scientific identity. The following conclusions are reached in this study: Al-Biruni came into the scientific environment from an early age and he became proficient enough to work at a young age. He is a brilliant researcher whose eyes observe, hands write, tongue speak, mind thinks and heart investigates thoroughly. He dedicated his life to a knowledge, constructed through observation, experiment and experience that can be tested and its results can be proven by mathematical data, instead of philosophical and mystic knowledge which is open to interpretation. In this way he is considered as a great pioneers of modern science and technology.

Keywords
Al-Biruni, Science, Observation, Experiment, History of Religions