KARADENİZ’DE OSMANLI HÂKİMİYETİ ve RUSYA’NIN SICAK DENİZLERE İNME MÜCADELESİ
(Ottoman Domination in the Black Sea and Russia's Struggle to Attainment the Warm Seas )

Yazar : Ömer TELLİOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : XXI
Sayfa : 195-212.


Özet
Karadeniz uzun bir dönem Osmanlı Devleti’nin bir iç denizi olarak kalmıştır. Ancak Rusların 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Karadeniz’in kuzey sahillerinde sağlam mevziler elde etmesi ve akabinde Kırım’ı ilhakı ile Osmanlı Devleti’nin Karadeniz üzerindeki tek hâkim güç olma konumu sona erdi. Bundan sonra Karadeniz sadece Osmanlı Devleti ve Rusya ekseninde bir çatışma ve nüfuz mücadelesi alanı olmanın çok ötesinde, uluslararası aktörlerin de dâhil olduğu bir mücadele sahasına dönüştü. Karadeniz’deki Rus varlığı, Osmanlı Devleti’nin bölgedeki ekonomik ve siyası gücünü zayıflatmanın yanında, doğrudan doğruya payitahtını da Karadeniz’den gelecek bir tehdide açık hale getirdi.

Anahtar Kelimeler
Karadeniz, Osmanlı, Rusya, Boğazlar, Ayastefanos

Abstract
The Black Sea was inland sea to the Ottoman State for quite a while. However, Russians gained res-pectful positions on the North coasts by the Treaty of Küçük Kaynarca 1774, and after the accretion of Cri-mea, Ottoman`s position of being the only dominant power was ended. Hence, the Black Sea behind being field of competition and fight beetwen Russia and Ottoman State, it became a dominance arena that some international actors was included. The existence of Russian power on Black Sea, beside was reducing the control of Ottoman over economy and politics in the area, it also let a threat for the capital city of Ottomans from the side of Black Sea.

Keywords
Black Sea, Ottomans, Russia, Straits, Ayastefanos