TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İMLA KURALLARINI UYGULAMA BECERİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
(A Skills Evaluation of the Turkish Teaching Department and Students in the Application of Spelling Rules )

Yazar : Esma DUMANLI KADIZADE    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : XXI
Sayfa : 527-537.


Özet
Özet Yazma, her insanda var olan bir ihtiyaç, duygu ve düşüncelerin yazılı olarak ifadesidir. Yazılı olarak ifade edilen duygu ve düşünceler ise imla denilen bir sisteme göre düzenlenir ki bu sistem öğrenciye ilköğretim 1.sınıftan itibaren Türkçe dersi programı çerçevesinde tanıtılmaya ve kazandırılmaya çalışılır. Yükseköğretime kadar devam eden bu süreç, yükseköğretim kurumlarında ise öğretmen yetiştirme programlarında yer alan yazılı anlatım dersleriyle son bulur. Araştırmamızın amacı ise Türkçe öğretmen adaylarının ilköğretim Türkçe dersi çerçevesinde kazandırılmaya çalışılan imla kurallarını üniversite öğrencisi olarak kullanım başarılarını sorgulamaktır. Bu bağlamda araştırmada öğretmen adaylarından farklı uygulamalar kapsamında yazılı metin oluşturmaları istenmiştir. Üç hafta süresince, üç ayrı konu başlığında yazma etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Türkçe öğretmeni adaylarının yazma metinleri incelenerek imla hataları tümdengelim analiz yöntemiyle analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yazma Eğitimi, İmla Hataları, Türkçe dersi, öğretim programı

Abstract
Abstract Writing is essential for every human being to be able to express feelings and thoughts in written form. The written expression of thoughts and feelings is organized in within a system known as 'spelling rules'. The introduction and acquisition of these rules is encouraged in the Turkish educational system from the first year of primary school onward. This process, which continues through to the higher levels of education, culminates into expository writing courses, which are included in the teacher training programs in universities. The aim of this research is to question the ability of Turkish teachers to teach primary school’s Turkish curriculum. In conducting this research, the teacher candidates were asked to create written texts. Three separate writing assignment topics were given for three weeks. The written texts were examined and the spelling was analyzed based on a deductive method of analysis.

Keywords
Keywords: Writing Education, Spelling Errors, Turkish Courses, Curriculum