MECLİS-İ MEBUSAN’DA MUSEVİ VEKİLLER VE FAALİYETLERİ (1908- 1912)
(Jewis Deputies in the Meclis-i Mebusan and Activities (1908-1912) )

Yazar : Ahmet KISA    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : XXII
Sayfa : 353-369.


Özet
19. yüzyılda Osmanlı Devleti, toplumu oluşturan bütün unsurları yönetime dahil ederek en azından siyasi alanda görülen çözülmeyi durdurmayı amaçladı. Bu amaçla 1908 yılında Meşrutiyet yeniden ilan edildi. Böylelikle Osmanlı tebaasını oluşturan bütün unsurlar meclis içinde temsil hakkına kavuşarak, İttihad-ı Anasır arasında birlik sağlanmaya çalışıldı. Biz bu çalışmamızda, Osmanlı tebaasının bir unsurunu oluşturan Musevi cemaatinin 1908 ile 1912 yılları arasında Osmanlı Mebusan Meclisi’nde kimler tarafından temsil edildiğini ve bu mebusların ne tür faaliyetler içerisinde bulunduklarını genel hatlarıyla incelemeye çalıştık. Bu dönemde Yahudi mebusların ayrışmadan çok Osmanlı ile aynı kaderi yaşamaya istekli oldukları sonucuna ulaştık. Çalışmamızda Meclis-i Mebusan Zabıt Kayıtları ve konu ile ilgili literatürden yararlandık.

Anahtar Kelimeler
Meclis-i Mebusan Zabıt Kayıtları, Yahudi Mebuslar, II. Meşrutiyet

Abstract
: In the 19th century the Ottoman Empire management by including all the elements of society, at least in the political sphere was used to stop resolving seen. For these purposes again was declared constitional monarchy in 1908 and all the elements that make people gained the right to representation in the parliament. In this study, the Jewis community is represented in parliament by whom, and we tried to figure out what kind of work they do in the parliament (1908-1912). During this period, rather than the decomposition of the Ottoman Jewis deputies are willing to live with the same fate concluded. In our study, we have benefited from the official records of Meclis-i Mebusan and literature on the subjects.

Keywords
Official Records of Meclis-i Mebusan, Jewis Deputies, Second Constitution