A SURVEY OF SCHOLARSHIP ON OTTOMAN SLAVERY
(Osmanlı'da Kölelik Üzerine Yapılan Çalışmalara Dâir )

Yazar : M. Fatih ÇALIŞIR    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : II
Sayfa : 1-12


Özet
İnsanlık tarihinin gerçeklerinden biri olan kölelik değişik coğrafya ve toplumlarda farklı şekil ve uygulamalar ile tezahür etmiştir. Bu makalenin amacı İslam toplumlarında kölelik meselesi üzerine kısa bir giriş ile Osmanlıda kölelik konusunda var olan çalışmaların genel bir değerlendirmesini yapmaktır.

Anahtar Kelimeler
Kölelik, İslam, Osmanlı İmparatorluğu, Tarih Yazımı, Kaynakça.

Abstract
Slavery is one of the realities of the history of humanity. The emergence and the practice of this reality had shown

Keywords
Slavery, Islam, the Ottoman Empire, Historiography, Bibliography.