ÖĞRENCİLERİN HAZIRLIKSIZ KONUŞMADA KULLANDIĞI FARKLI KELİME SAYISININ TESPİTİ VE İNCELENMESİ
(Determination and Study of Number of Different Words Used by Students in Impromptu Speech )

Yazar : Selim EMİROĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : XXIII
Sayfa : 19-40.


Özet
Konuşma, hazırlıklı ve hazırlıksız olmak üzere ikiye ayrılır. Hazırlıklı konuşmalarda belirli bir plan ve hazırlık bulunurken hazırlıksız konuşmalar anlık ve planlanmamıştır. Bu araştırmanın amacı, farklı öğretim kademelerinde okuyan öğrencilerin, belirli bir konuda, verilen belirli bir süre içinde yaptıkları hazırlıksız konuşmada kullandıkları farklı kelime sayısını tespit etmek ve sonuçlar üzerinden çeşitli değerlendirmelere ulaşmaktır. Bu amaçla, 40 öğrencinin yaptığı hazırlıksız konuşma incelemeye alınmıştır. Kendilerine yöneltilen açık uçlu soruya yanıt veren öğrencilerin konuşmaları, ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş ve böylece araştırmanın verileri elde edilmiştir. Veriler, toplam ve farklı kelime sayıları yönüyle; sıklık ve kelime çeşidi gibi özellikler dikkate alınarak çözümlenmiş; cinsiyet ve öğretim kademesi gibi değişkenler dikkate alınarak karşılaştırılmıştır. Çalışmada öğrencilerin hazırlıksız konuşmada kullandığı toplam ve farklı kelime sayısının, düzenli olmamakla beraber, ilkokuldan üniversiteye doğru artış gösterdiği ortaya çıkmıştır. Yine farklı kelime kullanımı bakımından erkek öğrencilerin ortaokul ve üniversite; kızların ise ilkokul ve lise kademesinde ileride olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuçlardan hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
hazırlıksız konuşma, farklı kelime sayısı, öğretim kademeleri

Abstract
Speech is

Keywords
impromptu speech, the number of different words, educational level