İNGİLTERE VE TÜRKİYE’DE ERKEN DÖNEM SENDİKACILIK ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
(A Comparative Analysis On Early Trade Unionism At England And Turkey )

Yazar : Gülsüm TÜTÜNCÜ    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : XXIII
Sayfa : 493-539.


Özet
İngiltere ve Türkiye sendikacılık açısından birbirinden çok farklı örneklerdir. İngiltere erken sanayileşen kapitalist bir ülke olarak sendikal kurumları Türkiye’den çok daha önce kurmuştur. Türkiye’nin ise geç sanayileşen bir ülke olarak sendikal kurumları, dış etkilerin yönlendirmesi ve devletin belirleyici rolü ile şekillenmiştir. Bu çalışma farklılıkların en belirleyici dönemi olan iki ülke sendikalarının kuruluş dönemlerini 1945 Soğuk Savaş sürecinin başladığı döneme kadar incelemekte ve karşılaştırmaktadır. İngiltere sendikacılığının kuruluş süreci, uzun bir dönemi kapsamakta ve mücadelelerle şekillenmektedir. Türkiye’de ise kuruluş süreci İngiltere’de gerçekleşen mücadele sonuna yaklaştığı dönemlerde başlamıştır. İngiltere ve Türkiye arasında sendikacılığın erken dönemleri üzerinde yapılan tarihsel değerlendirmeler iki ülke demokrasisi arasındaki farklılıklarında daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
İngiltere’de Sendikacılık, Türkiye’de Sendikacılık, Trade Union Congress (TUC), İngiliz İşçi Partisi

Abstract
England and Turkey are very different samples considering unionity. As being an early industrialized capitalist country, England established trade union organizations much more early than Turkey. On the other hand as being late industrialized country, Turkey’s trade union organizations are affected by outer source directives and by state’s significant role. This study analyse and compares the most significant period of establishment of two country unions, up to the starting of 1945 Cold War. English trade unionism establishment period covers a long period and determined by class struggles. However trade unionism establishment in Turkey started over when the England Trade Unionism period establishment was reaching to end. Historical evaluations over early trade unionism at England and Turkey, provide a better understanding of differences between two democracies.

Keywords
Unionism at England, Unionism at Turkey, TUC, English Labor Party