İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN KÜÇÜK EFENDİSİ: İAŞE NAZIRI KARA KEMAL BEY’İN HAYATI VE FAALİYETLERİ
(Little Lord Of Union And Progress: Minister Of Rationing Black Kemal’s Life And Activities )

Yazar : Savaş SERTEL   - Şahin YEDEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : XXIV
Sayfa : 377-403.


Özet
İttihat ve Terakki Cemiyetinin eski yöneticilerinden olan Ahmet Kemal Bey teşkilatta “Küçük Efendi” ve “Kara Kemal” lakabıyla bilinmiştir. İttihat ve Terakki teşkilatında iki Kemal olduğundan dolayı lakabı Kara Kemal olmuştur. Diğer Kemal ise “Sarı Kemal” olarak bilinen Mustafa Kemal’dir. Teşkilatta Talat Paşa’ya “Büyük Efendi” dendiğinden Kara Kemal’e de “Küçük Efendi” denmiştir. Kara Kemal, İttihat ve Terakki’nin yönetimde olduğu dönemde kısa bir süre İaşe Nazırı olmuştur. 1926 yılında İzmir’de Atatürk’e yapılan suikast girişiminden dolayı bazı İttihatçılarla beraber Kara Kemal de İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmış ve gıyaben idam cezasına çarptırılmıştır. İzmir suikastı ile ilgili pek çok kişi tutuklanırken Kara Kemal yargılama öncesinde kayıplara karışmıştır. Yargılaması devam ederken polis tarafından İstanbul’daki evinde sıkıştırılmış şüpheli bir şekilde intihar etmiştir. Ankara İstiklal Mahkemesi’nde yapılan yargılamalar Kara Kemal’in ölümünden sonra da devam etmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kara Kemal, Talat Paşa, Karakol Cemiyeti, İttihat ve Terakki, İaşe Nazırı

Abstract
Head of Union and Progress Governance Ahmet Kemal Bey was known by the name of “Küçük Effendi” and “Kara Kemal”. There were two Kemal in governance for this reason he was known as “Kara Kemal.” The other Kemal is known as “Sari Kemal” was Mustafa Kemal. Talat Pasha was called as “Büyük Effendi” and Kara Kemal was called “Kücük Effendi.” During he was in management of Union and Progress Governance, he took the duty of Minister of Food, agriculture and live stock for a while. He was sentenced with capital punishment by defaultly with some unionist because of assassination attending to Mustafa Kemal in Izmir in 1926. While lots of people were being arrested because of Izmir assassination attempt, he was disappeared before trials. While trial was going on he was arrested by the police in his house in Istanbul and suicide queerly. Trials of Ankara independence court were going on after Kara Kemal’s death.

Keywords
Kara Kemal, Talat Pasha, Karakol Association, Union and Progress, Minister of Rationing