İNCİLLERDE HZ. İSA’NIN CİN ÇIKARMA MUCİZESİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
(A Critical Approach To Miracle Of The Exorcism Of Jesus In Bibles )

Yazar : Azize UYGUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : XXIV
Sayfa : 761-790.


Özet
Makale, İncillerde Hz. İsa’nın mucizesi olarak da sunulan, antik dönemden başlayarak modern toplumlarda hala varlığını sürdüren cin çıkarma uygulamasıyla bazı hastalıkların tedavi edilmesi yöntemini eleştirel bir bakış açısıyla ele almaktadır. Bu hastalıkların antik Mezopotamya döneminde de benzer sebeplerle yani cinlerin veya kötü ruhların insanı ele geçirmesiyle veya onların müdahaleleriyle ortaya çıktığına inanıldığı görülür. Bu nedenle makalede öncelikle İncillerdeki cin çıkarma örnekleri ele alınarak cinlerin kovulması yöntemiyle tedavinin kaynağı olan antik dönem uygulamalarıyla karşılaştırmaları yapılacaktır. Sonrasında son dönem Hıristiyan dünyasındaki cin çıkarma uygulamalarının durumuna bakılacak ve İncillerde anlatılan cin çıkarma yöntemiyle hastalıkları tedavi etme hikayelerindeki hastalık çeşitlerini günümüz tıbbi bilgilerle kıyaslayarak konuya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Cin çıkarma, Kötü Ruh, Hz. İsa, İncil

Abstract
This paper examines critically the methods of treatments of some diseases by the exorcism which have existed from ancient times to modern societies. These diseases are believed to occur with similar reasons like possession of people by demons or evil spirits and their intervention during the period of ancient Mesopotamia. Therefore, the examples of exorcism in the Bible with practices of ancient times will be compared in this paper. Afterwards the practices of exorcism in modern Christianity will be examined and the types of diseases in narrations of treatments with the Biblical exorcism methods will be compared with the recent medical informations and thus the subject will be put forward.

Keywords
Exorcism, Evil Spirit, Jesus, Bible