ARŞİV BELGELERİNE GÖRE BÜYÜK TAARRUZ
(The Great Attack According to Archival Documents )

Yazar : Uğur ÜÇÜNCÜ   - Sadık SARISAMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : XXV
Sayfa : 269-310.


Özet
Türkler tarafından Büyük Taarruz olarak adlandırılan ve 26 Ağustos 1922’den 18 Eylül 1922’ye kadar süren Savaş, Türk Milli Mücadelesinin en önemli olaylarından biridir. Türk ordusu bu savaşta Yunan ordusuna karşı çok önemli bir zafer kazanmıştı. Bu zaferle Anadolu’nun bir Türk vatanı olduğu ispatlanmış ve Yeni Türk Devletinin temelleri atılmıştır. Büyük Taarruz, hazırlık, gizlilik ve baskın bakımından en önemli savaşlardan biridir. Bu savaşta, Mustafa Kemal Paşa’nın askeri dehası bir kez daha ispatlanmıştır. Bu çalışmada öncesiyle ve sonrasıyla Büyük Taarruzun askeri süreci devrin arşiv kaynakları merkezinde ele alınacaktır. Çalışma Türk askeri tarihi alanına önemli katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Büyük Taarruz, Milli Mücadele, Türk Ordusu, Yunan Ordusu.

Abstract
The War continued from August 26, 1922 until September 18, 1922 and The Great Attack was called by the Turk was one of the most important events in the Turkish National Struggle. The Turkish army won a great victory against the Greek army in this war. With this victory it was proved that Anatolia was a Turkish homeland and the foundations of the new Turkish State was laid. The Great Attack is the one of the most important wars for its preparation, secrecy, and attack. Mustafa Kemal Pasha's military genius was once again proved in this war. In this study before and after the military process of the Great Attack will be enlightened according to the archival documents of the period. This paper also aims to demonstrate important contributions in the field of the Turkish military history.

Keywords
The Great Attack, the National Struggle, Turkish Army, Greek Army.