OSMANLI DEVLETİ’NİN FİİLEN I. DÜNYA SAVAŞI’NA GİRİŞİNİN KAMUOYUNA YANSIMASI VE TOPLUMSAL TEPKİLER
(The reflections of Ottomans' Actual Entry to the World War I in the public and Evaluations )

Yazar : Akın ÇELİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : XXV
Sayfa : 231-267.


Özet
19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı toplumu için savaş ve kayıp kavramları birbirinin hatırlatıcısı mevkiine gelmişti. Çünkü Osmanlı Devleti 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar kısa aralıklarla büyük kayıplar verdiği savaşlar yapmak zorunda kalmıştı. Bu serüvenin son halkasını da I. Dünya Savaşı oluşturacaktı. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin adeta sürüklendiği bir savaşın ilk kıvılcımı olan ve Osmanlı’yı fiili olarak savaş sahasına çeken Karadeniz’de Osmanlı donanması ile Rus donanması arasında gerçekleşen çatışmanın kamuoyuna yansıtılma biçimi, kamuoyu oluşturma çabaları, dönemin kaynakları ışığında ele alınacaktır. Aynı şekilde savaşın toplum üzerindeki olumsuz tesirleri çeşitli boyutları irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı, Basın, Çanakkale

Abstract
Following the second half of 19th century, the concepts of war and loss for the Ottoman soiety reached a point reminding each other on the grounds that Ottoman Empire had to figth wars in short intervals ending up major losses until the first quarter of the 20th century. World War I constituted the last chain of this experience ( episode). In this study, how the clash between Ottoman-Russian fleets, the first spark of the war Ottomans were dragged and making Ottomans actually enter the war, was reflected to the society, the efforts to generate a public opinion and various dimensions of the cost of war to the public will be shed to light in reference to the resources of the era.

Keywords
Ottoman, First World War, Press, Çanakkale