OSMANLI DEVLETİ'NDE KAPTANLARA ŞEHADETNAME ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMESİ
(The Obligation for Captains to Obtain Testimonial in The Ottoman State )

Yazar : Derya GEÇİLİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : XXV
Sayfa : 719-734.


Özet
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde donanmada özellikle kaptan açığı ortaya çıkmıştır. Kaptan ihtiyacının karşılanabilmesi için gayr-ı müslim kaptanlar tedarik edilse de ihtiyacı karşılayamadığı için Kaptan Mektepleri açılmıştır. Bu mekteplerde eğitimlerini tamamlayan talebelerin bir kısmı özel ve bir kısmı da devlet sektöründe özellikle donanmada görev aldılar. Özel sektörde çalışmak isteyenler için kaptanlık şehâdetnâmesi almaları gerekliydi. Kaptanlık şehâdetnâmesi için sınava tabi tutulanlar başarılı olurlarsa şehâdetnâmeleri veriliyordu. Şehâdetnâme sınavında başarılı olanlar, kaptanlık derecelerini yükseltmek isterlerse tekrar sınava gireceklerdi. Şehâdetnâme ile kaptanların görevlerini daha muntazam ve profesyonelce yapabilmeleri amaçlanmıştır. Bu makalede Osmanlı Devleti’nde kaptan yetiştirme usulleri ve nasıl rütbe aldıkları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kaptan, Şehadetname, Sınav

Abstract
There appeared a job vacancy for captains in the Ottoman Navy in 19th Century. In order to cover this need for captains, Non-Muslim captains were employed; however, this did not help to cover the vacancy, and therefore the Captain Schools were opened. Some of the students who graduated from these schools were employed in private and some were employed in public sector especially in the Navy. The ones who wanted to be employed in private sector had to obtain captain testimonials. If the candidates who took the examination of becoming captains were successful, they received their testimonials. Those who were successful in the testimonial examination could take the test again if they wanted to be promoted. The purpose of the obligation on obtaining testimonials was enabling them to do their jobs in a perfect and professional manner. In this review, the methods for training captains and their promotion methods in the Ottoman State are examined.

Keywords
Captain, Testimonial, Examination