LEMSER KALESİ’NİN KURTARILMASINDAN (İSMÂİLÎLER TARAFINDAN ALINMASINDAN) BAHİSTİR
(Kısmet-i İsmâilîyân ve Fâtımîyân ve Nizârîyân ve Dâ'îyân ve Refîkân )

Yazar : Hâce Reşideddîn Fazlallah Hemedânî   Çeviren  Onur Kutlu ŞENTÜRK
Türü :
Baskı Yılı : 2010
Sayı : VIII
Sayfa : 169-171


Özet


Anahtar Kelimeler


Abstract


Keywords