SİVAS KONGRESİ SONRASINDA İNGİLİZ VE FRANSIZLARIN HEYET-İ TEMSİLİYE İLE MÜNASEBETLERİ VE BUNUN SİYASİ YANSIMALARI
(The Contact and Political Reflections of the British and French with Heyet-i Temsiliye After The Congress of Sivas. )

Yazar : Resul YAVUZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : XXVI
Sayfa : 249-288.


Özet
Mondros Ateşkes Antlaşması ile ortaya çıkan mütareke dönemi boyunca Osmanlı Devleti ile kalıcı bir barışın nasıl sağlanacağı hususu, Müttefik kurullarda değerlendirilirken; Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması ile zaman içinde örgütlü bir hal alacak olan ulusalcı hareket, Anadolu ve Yakındoğu üzerinde yapılan paylaşıma dayalı barış planlarının baştan sona yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştu. Dolayısıyla Müttefikler, Türklerle barışın nasıl olacağının tartışıldığı dönem boyunca ulusalcı hareketin amacının ne olduğunu anlamak ve ona göre bölgede politika geliştirmek için Mustafa Kemal ile görüşme yollarını arayacak ve bu amaçla yoğun girişimlerde bulunacaklardı. Şüphe yok ki ulusal direnişin programının belli olduğu Sivas Kongresi’nden sonra bu girişimlerin sıklaşması İngiliz ve Fransız yetkililer arasında gerginliklerin daha da artmasına neden olmuştu. Müttefikler 1920 yılına Mustafa Kemal hareketinin kendilerine karşı alacağı tavrın nasıl olacağı belirsizliği içerisinde girerken, vakit kaybetmeden Türklerle imza edilecek barış antlaşmasına son şekli vermek amacıyla da kendi aralarında diplomasi trafiğini sıklaştıracaklardı.

Anahtar Kelimeler
Diplomasi, Politika, Anadolu hareketi, Mustafa Kemal, Paris, Faysal, Picot, Rawlinson

Abstract
The Allies wanted to take immediate action for understanding the aims of The National Movement of the leader Mustafa Kemal. There is no doubt that after the National Congress in Sivas during which the National Programme became clear as these attempts became more often the conflicts between the British and the French authotities increased even more. While the Allies were in a state of confusion as to the attitude of how Mustafa Kemal movement would be, they would increase the diplomatic negotiations between each other to give the last shape of the Turkish Peace Treaty without losing any time.

Keywords
Diplomacy, Politic, Anatolia Movement, Mustafa Kemal, Paris, Faisal, Picot, Rawlinson