THE MONETARY POLICY COMMITTEE INTEREST RATE DECISION IN TURKEY IN THE 2007-2012 PERIOD, AND ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF THE CRISIS IN TURKEY IN 2008
(The Monetary Policy Committee Interest Rate Decision in Turkey in the 2007-2012 period, and Assessment of the Effects of the crisis in Turkey in 2008 )

Yazar : ŞAHİN ÇETİNKAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : XXVI
Sayfa : 719-740.


Özet
Ekonomik kriz, başladığı ülke ile beraber diğer ülkeleri de etkisi altına alabilmektedir. Bu çalışmada özellikle ele alınan konu Türkiye’nin 2008 krizinden etkilenme boyutudur. Görünüş itibariyle bu kriz Türkiye’yi doğrudan etkilemeyen bir kriz görünümündedir. Özellikle bankacılık açısından başarılı bir krizle mücadele dönemi yaşandığı bile söylenebilir. Ancak reel sektörün ciddi anlamda etkilendiği gözlenmiştir. Böylelikle “Türkiye krizden dolaylı olarak etkilenmiştir” denilebilir.

Anahtar Kelimeler
Para Pİyasası, Para Politikası, Finansal Kriz,Reel Sektör Krizleri

Abstract
The economic crisis can exercise influence over the country in which it starts and others as well. In this study, the subject discussed is that to what extent Turkey has been affected by the 2008 crisis. Apparently it has the appearance of a crisis not affecting Turkey directly. Regarding banking, it can be said that even a successful anti-crisis period has experienced. However, it was observed that the real sector has been affected by it substantially. Thus, it can be said that “Turkey has been influenced by the crisis indirectly.”

Keywords
Money Market, Money Policy, Financial Crisis, Real Sector Crisis