12 MART 1971 MUHTIRASININ İNGİLİZ ARŞİV BELGELERİNDEKİ YANSIMASI
(12 March 1971 Turkish Military Memorandum in British Documents )

Yazar : Yasin COŞKUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : XXVIII
Sayfa : 299-309.


Özet
Türk siyasal hayatında askeri darbeler önemli bir yer tutmaktadır. 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen darbe sonrası kurulan sivil hükümetler her zaman ordunun siyasetteki etkisini hissetmişlerdir. 12 Mart 1971 muhtırası 27 Mayıs hükümet darbesinden sonra Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ikinci büyük askeri müdahaledir. Muhtıra ile seçimle iş başına gelmiş Demirel hükümeti istifaya zorlanmış ve askerin denetiminde bir partiler üstü hükümet kurulmuştur. Böyle büyük siyasi sonuçlar doğuran muhtırayı doğal olarak diğer dünya devletleri de yakından takip etmişler. Bu bağlamda, İngiltere de bu dönemde meydana gelen gelişmeleri gözlemlemeye önem vermiştir. Özellikle, Ankara’da bulunan İngiliz Büyükelçiliği’nin yıllık olarak düzenli bir şekilde Türkiye hakkında Londra’ya gönderdiği raporlar, İngilizlerin 12 Mart sürecini nasıl değerlendirdiğini ortaya koymak açısından önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Bu manada bu çalışma, İngiliz arşiv belgelerinde 12 Mart 1971 muhtırasının izini sürmektedir.

Anahtar Kelimeler
12 Mart Muhtırası, Türk-İngiliz İlişkileri.

Abstract
Military coups had an important effect on the Turkish political life. The civilian governments formed after the coup that took place on 27 May 1960 had always felt the influence of the military in the Turkish politics. 12 March 1971 Memorandum was the second military intervention in Turkey after the 27 May 1960 coup. In this process, the elected Demirel government was forced to resign and an above-party government was formed under the military control. The Memorandum, which caused significant political consequences, was closely followed by the other countries. In this context, Britain gave importance to the observation of the developments that occurred in this period in Turkey. Especially, the annual reports sent by the British Embassy in Turkey to London helped Britain to evaluate the developments in Turkey. In this sense, this work analyzed the information in the British archival documents about 12 March 1971 memorandum.

Keywords
12 March 1971 Turkish Military Memorandum, Anglo-Turkish Relations.