VI SayıEditör
Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2010

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenH. Mustafa ERAVCI  
GELİBOLULU MUSTAFA ‘ÂLÎ VE “HEFT MECLİS” ADLI ESERİ
Sayı VI, ss.1-16

Mustafa Âlî of Gallipolli and His Book Which is Called Heft Meclis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özer KÜPELİ  
OSMANLI-SAFEVİ MÜNASEBETLERİNE DAİR TÜRKİYE'DE YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİRKAÇ NOT VE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
Sayı VI, ss.17-32

A Few Notes on Works About Ottoman-Safawid Relations in Turkey and Try-Out a Bibliography

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper ERSAYDI  
BOZKURT-LOTUS DAVASI VE GENÇ TÜRKİYE’NİN HUKUKSAL YETKİNLİĞİ
Sayı VI, ss.33-43

Bozkurt-Lotus Case and the Legal Proficiency of Young Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fehim KURULOĞLU  
OSMANLI DEVLETİ’NDE MÜZECİLİK
Sayı VI, ss.45-61

Museology in Ottoman State

Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut ÜREN  
KİMEKLERİN ORTA ASYA’DA ORTAYA ÇIKIŞI VE KAYBOLUŞU ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı VI, ss.63-71

An Investigation on Appear and Disappear of Kimaks in Central Asia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Renée PİTHON Çeviren: Erdoğan Keleş  
KARADENİZ VE BOĞAZLAR MESELESİ
Sayı VI, ss.73-93

Black Sea and the Straits Matter

Özet | Abstract | Tam Metin |

Richard W. NOLAND Çeviren: Mustafa ALİCAN  
PSİKOTARİH: TEORİ VE PRATİK
Sayı VI, ss.95-123

Psychohistory, Theory and Practice

Özet | Abstract | Tam Metin |

OFER ZUR Çeviren: Gökhan Kağnıcı  
SAVAŞIN PSİKO-TARİHİ: KÜLTÜR, RUH VE DÜŞMANIN BİRLİKTE EVRİMİ
Sayı VI, ss.125-143

The Psychohistory of Warfare: The Co-Evolution of Culture, Psyche and Enemy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gerald IZENBERG Çeviren: Gülmis V. CANİK  
PSİKOTARİH VE ZİHNİYETLER TARİHİ
Sayı VI, ss.145-164

Psychohistory and Intellectual History

Özet | Abstract | Tam Metin |

Allan R. BUSS Çeviren: TOD ÇEVİRİ ATÖLYESİ  
IZENBERG’İN “PSİKOTARİH VE ZİHNİYETLER TARİHİ”NİN ELEŞTİRİSİ
Sayı VI, ss.165-172

Critical Notice of Izenberg’s ‘Psychohistory and Intellectual History

Özet | Abstract | Tam Metin |

David WAİNES Çeviren: İlcan Bihter Barlas  
ORTAÇAĞ İSLAM TOPLUMLARINDA “LÜKS GIDALAR”
Sayı VI, ss.173-185

Luxury Foods in Medieval Islamic Societies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Peter B. CLARKE Çeviren: Onur Kutlu ŞENTÜRK  
İSMÂİLÎLER: BİR CEMAAT İNCELEMESİ
Sayı VI, ss.187-200

The Ismailis: A Study of Community’’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gotthard JÄSCHKE Çeviren: Aytunç ÜLKER  
TÜRK-RUS DOSTLUK İLİŞKİLERİNE GİDEN YOL
Sayı VI, ss.201-215

Der Weg zur russisch-türkischen Freundschaft

Özet | Abstract | Tam Metin |

Reşideddin Fazlallah Çeviren: Ahmad HESAMİPOUR  
[Ögedey Kağan’ın] Şehzadelerin Kıpçak Tarafına Gidip Geri Dönmelerine Kadar Yaptırdığı İmaretlerin Hikâyesi ve Onun Menzilleri, Konukları, Yaylakları ve Kışlaklarının Zikri
Sayı VI, ss.217-219

A Chapter From Reşideddin About Ogedey Kagan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Harry A. HOFFNER Çeviren: Sevgül ÇİLİNGİR  
HİTİTLER ANADOLU’SUNDA YASAL VE SOSYAL KURUMLAR
Sayı VI, ss.221-242

Legal and Social Institutions in Hittite Anatolia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülmis Vesile CANİK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: FANTASY AND REALITY IN HISTORY
Sayı VI, ss.243-248

Tarihte Fantezi ve Gerçeklik

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ALİCAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TARİH VE PSİKANALİZ, BİLİM İLE KURGU ARASINDA
Sayı VI, ss.249-254

History and Psychoanalyses, Between Science and Fiction

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytunç ÜLKER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KAZIM KARABEKİR'İN ESERLERİNDE DOĞRU SORUNU
Sayı VI, ss.255-260

Eastern Question in Kazim Karabekir's Works

Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur Kutlu ŞENTÜRK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ORTAÇAĞ'DA İKİ YAHUDİ SEYYAHIN AVRUPA, ASYA VE AFRİKA GÖZLEMLERİ: ÜÇ KITADA SOSYAL, SİYASİ, EKONOMİK İLİŞKİLER, AZINLIKLAR, DİNİ KURUMLAR VE HAÇLI SEFERLERİ
Sayı VI, ss.261-270

The Surveys of Two Jewish Traveler in Europa, Asia and Africa

Özet | Abstract | Tam Metin |

N. Betül ÇELİK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: GİRİT SARI KİTAP
Sayı VI, ss.271-274

Crete Yellow Book

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ERYILMAZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TÜRK KÜLTÜRÜNDE SİLAH
Sayı VI, ss.275-277

Arms in Turkish Culture

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülkadir YUVALI  
DİL TARİHLİ ÜÇ AĞABEY
Sayı VI, ss.279-282

Three Brothers of Dil-Tarih

Özet | Abstract | Tam Metin |