IV SayıEditör
Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2009

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFatih DURGUN  
A COMPARISON OF MEDIEVAL EUROPEAN GUILDS AND AKHISM IN ANATOLIA IN TERMS OF THEIR EMERGENCE AND GENERAL FUNCTIONS
Sayı IV, ss.1-16

A Comparison Of Medieval European Guilds And Akhism In Anatolia In Terms Of Their Emergence And General Functions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan ÖZGÜN  
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA YABANCI SERMAYEYE TEPKİ: AYDIN SANCAĞI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER
Sayı IV, ss.17-38

Reflection To Foreign Capital In The Second Half Of XIX. Century: Some Determinations On The Sanjaq Of Aydin

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gisele MARIEN  
TO FLEE OR NOT TO FLEE - THAT'S THE QUESTION: AN ASSESSMENT OF FLIGHT AS A RESPONSE TO PLAGUE BY THE MUSLIM AND NON-MUSLIM RESİDENTS OF THE OTTOMAN EMPIRE IN THE 16TH CENTURY
Sayı IV, ss.39-51

Kaçmak Ya Da Kaçmamak - İşte Bütün Mesele Bu:16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman Ve Gayri-Müslim Sakinlerin Vebaya Bir Tepki Olarak Göçleri Üzerine Bir Değerlendirme

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar ÇAVUŞDERE  
SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE AKDENİZ TİCARETİ, TÜRKLER VE İTALYANLAR
Sayı IV, ss.53-75

Mediterranean Trade, Turks And Italians In The Period Of Seljuks

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ferit Tek Çeviren: Yenal Ünal  
İDARE-Yİ UMUMİYE-Yİ VİLAYET VE İDARE-Yİ HUSUSİYE-Yİ VİLAYET KANUNLARI
Sayı IV, ss.77-101

The Vilayet Of Idare-i Umumiye And The Laws Of Idare-i Hususiye

Özet | Abstract | Tam Metin |

Daniel PIPES Çeviren: Mustafa Alican  
ERKEN DÖNEM İSLAM ORDULARINDA BULUNAN SİYAH ASKERLER
Sayı IV, ss.103-111

Black Soldiers In Early Muslim Armies

Özet | Abstract | Tam Metin |

CORNELIUS NEPOS Çeviren: Gökhan KAĞNICI  
KİMON VE LYSANDER
Sayı IV, ss.113-117

Kimon et Lysander (De Viris Illistribus)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gotthard JÄSCHKE Çeviren: Aytunç ÜLKER  
İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR BİR MESELE: OSMANLI DEVLETİNDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE
Sayı IV, ss.119-126

Vom Osmanischen Reich zur Türkischen Republik. Zur Geschichte eines Namenswechsels

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gavin HAMBLY Çeviren: Gaye YAVUZCAN  
DELHİ SULTANI ŞEMSEDDİN İLTUTMUŞ’UN KIRK MEMLÛKU CİHİLGANİ KİMDİ?
Sayı IV, ss.127-136

Who Were the Chihilgani, the Forty Slaves of Sul?an Shams Al-Din Iltutmish of Delhi?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed ŞEBANKÂREÎ Çeviren: Ahmad HESAMİPOUR KHELEJANİ  
SELÇUKLULAR
Sayı IV, ss.137-161

The Selajiqa Part Of Majma' an-Ansab

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ALİCAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: FRANSIZ TARİH DEVRİMİ: ANNALES OKULU
Sayı IV, ss.163-169

The French Historical Revolution: The Annales School, 1929-89

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytunç ÜLKER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ATATÜRK'ÜN YANI BAŞINDA, ÇANKAYA KÖŞKÜ KÜTÜPHANECİSİ NURİ ULUSU'NUN HATIRALARI
Sayı IV, ss.171-174

At Atatürk's Elbow: Memories Of Nuri Ulusu Which Is The Librarian Of Çankaya Mansion

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gaye YAVUZCAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ'NDE OĞUZ İSYANI
Sayı IV, ss.175-178

The Oghuz Rebellion In The Great Saljuq State

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlcan Bihter BARLAS  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: NEHCU'S-SÜLÛK FÎ SİYÂETİ'L-MÜLÛK
Sayı IV, ss.179-182

Yönetenlerin Yönetimi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevtap GÖLGESİZ KARACA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TRABLUS HAÇLI KONTLUĞU TARİHİ
Sayı IV, ss.183-186

The History Of The Tripoli Cusade Countship

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal ÜNAL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: 1938'DE GÜNÜMÜZE TÜRKİYE VE TÜRKLER
Sayı IV, ss.187-191

The Turks Today

Özet | Abstract | Tam Metin |