II SayıEditör
Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2009

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenM. Fatih ÇALIŞIR  
A SURVEY OF SCHOLARSHIP ON OTTOMAN SLAVERY
Sayı II, ss.1-12

Osmanlı'da Kölelik Üzerine Yapılan Çalışmalara Dâir

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan ÖZGÜN  
OSMANLILARDA ASKERİ TEŞKİLAT AÇISINDAN TIMAR SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ
Sayı II, ss.13-49

The Working Of The Manorial System In Ottomans In Terms Of Military Organization

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gaye YAVUZCAN  
OSMANLI VE JAPON MODERNLEŞMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı II, ss.51-73

An Investigation On The Comparison Of Ottoman And Japanese Modernization

Özet | Abstract | Tam Metin |

Saad KASAPOĞLU  
KANÛNÎ KERKÜK’TE
Sayı II, ss.75-82

Kanuni In Kirkuk

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gotthard JÄSCHKE Çeviren: Aytunç ÜLKER  
TÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA MİLLİYETÇİLİK VE DİN
Sayı II, ss.83-95

Nationalismus und Religion im Türkischen Befreiungskriege

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Shahid ALAM Çeviren: Mustafa ALİCAN  
BERNARD LEWIS: BİLİM Mİ YANILTMACA MI?
Sayı II, ss.97-120

Bernard Lewis: Scholarship Or Sophistry?

Özet | Abstract | Tam Metin |

B. R. Andersen – J. Scurlock Çeviren: Gökhan KAĞNICI  
HAKETTİĞİ DEĞERİ BULAMAYAN BİR MESLEK: ESKİ MEZOPOTAMYA HEKİMLİĞİ
Sayı II, ss.121-126

Ancient Mesopotamian Medicine: The Undervalued Profession

Özet | Abstract | Tam Metin |

Keith HOPWOOD Çeviren: Serdar ÇAVUŞDERE  
TÜRKLERİN ANADOLU’NUN BATI KIYILARINI FETHİ VE KATALAN KUMPANYASI
Sayı II, ss.127-136

The Catalan Company in Anatolia and the Turkish Conquest of the Western Seabord

Özet | Abstract | Tam Metin |

John E. Woods Çeviren: İlcan Bihter BARLAS  
İSFAHAN’IN MOĞOLLAR TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMESİ ÜZERİNE BİR NOT
Sayı II, ss.137-141

The Capture of Isfahan by the Mongols

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ALİCAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TANRI'NIN KURALTANIMAZ KULLARI, İSLAM DÜNYASINDA DERVİŞ TOPLULUKLARI (1200-1550)
Sayı II, ss.143-149

God's Unruly Friends - Dervish Graps in the Islamic Later Middle Period 1200 - 1550

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal ÜNAL  
TÜRKÇÜLÜK TARİHİNDE KAYIP BİR ESER: TURAN
Sayı II, ss.151-155

Turan: A Lost Work In History Of Turkism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fehim KURULOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL YÖNLERİYLE BORNOVA
Sayı II, ss.157-160

Bornova From The Standpoint Of Social, Economic And Cultural Aspects

Özet | Abstract | Tam Metin |