V SayıEditör
Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2009

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHasan MERT  
PROF.DR. İSMAİL AKA İLE MÜLAKAT
Sayı V, ss.3-29

An Interview with Prof. İsmail Aka

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kazım Yaşar KOPRAMAN  
BENİM TANIDIĞIM AFŞAR İSMAİL AKA
Sayı V, ss.31-36

Afşar İsmail Aka which I Knew

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmi ÜLKER  
AZİZ VE KADİM DOSTUM
Sayı V, ss.37-38

My Mighty and Old Friend

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ERSAN  
HOCAM PROF. DR. İSMAİL AKA’YA DAİR
Sayı V, ss.39-41

About My Master Prof. İsmail Aka

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt KANAT  
ANILARLA BAŞBAŞA: “HÜZÜNLÜ BİR VEDA TÖRENİ"
Sayı V, ss.43-45

Head to Head With Memories: "A Ceremony of Gloomy Valediction"

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nejdet BİLGİ  
BİR TEZ KONUSU BULDUM HÂLÂ ÇALIŞIYORUM
Sayı V, ss.47-49

I Discovered A Thesis Subject and I am Working Still in it

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit TELCİ  
BİR TARİH MÜNASEBETİYLE
Sayı V, ss.51-52

On the Occasion of a Date

Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan AKKOYUN  
PROF. DR. İSMAİL AKA’NIN ŞAHSIMA TEŞVİKLERİNE DAİR BİRKAÇ NOT
Sayı V, ss.53-55

A Few Notes About Prof. İsmail Aka's Encouragements to Myself

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ALİCAN  
İNSANİ AÇIDAN TARİHÇİNİN TARİHİ: BİR ÖĞRENCİSİNİN GÖZÜYLE İSMAİL AKA
Sayı V, ss.57-67

The History of Historian in Terms of Humane: İsmail Aka With Eye of His Student

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ALİCAN  
İSMAİL AKA KRONOLOJİSİ
Sayı V, ss.69

The Chronology of Ismail Aka

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ALİCAN  
İSMAİL AKA'NIN ESERLERİ
Sayı V, ss.71-80

The Works Of Ismail Aka

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞEKER  
İSLÂM MEDENİYETİ ARAP MEDENİYETİ DEĞİLDİR
Sayı V, ss.81-94

Islamic Civilisation Is Not An Arabic Civilisation

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Şamil YÜKSEL  
ŞAHRUH’UN SÜNNÎ CANLANDIRMA SİYASETİ
Sayı V, ss.95-110

The Politics Of Sunnite Revival Shah-Rukh

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Fatih ÇALIŞIR  
CONVERSION AND APOSTACY IN THE “TANZIMAT STATE”: CASE OF SELİM AGA
Sayı V, ss.111-121

"Tanzimat Dönemi"nde İrtidat ve Din Değiştirme: Selim Ağa Örneği

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal ÜNAL  
BİLGİ TOPLUMUNUN TARİHÇESİ
Sayı V, ss.123-144

The History of Information Society

Özet | Abstract | Tam Metin |

Olcay TURAN  
PLINIUS’A GÖRE BITHYNIA BÖLGESİNDE YAŞAMIŞ BİR BALIK TÜRÜNÜN ANALİZİ
Sayı V, ss.145-153

An Analysis Of A Species Of Fish That Had Lived In Bithynia According To Plinius

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmad Hesamipour Khelejani Çeviren: Ahmad Hesamipour Khelejani  
فعاليتهای تجاری و زراعی تيموريان در نيمه نخست قرن 15 ميلادی
Sayı V, ss.155-161

XV. Yüzyılın İlk Yarısında Timurlular’da Zirai ve Ticari Faaliyetler

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Aka Çeviren: Aytunç ÜLKER  
EMIR TIMUR und BEBAUUNGSTÄTIGKEITEN
Sayı V, ss.163-166

Emir Timur ve İmar Faaliyetleri

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki Velidi Togan Çeviren: Gaye YAVUZCAN  
R.C.D. GÜÇLERİNİN KÜLTÜR POLİTİKALARI
Sayı V, ss.167-173

Cultural Policies of R.C.D. Powers

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Aka Çeviren: Akram Najabati  
(????????? ?????? ???????? ?? ??? ????? ????? (1447-1405?
Sayı V, ss.175-179

Mirza Şahruh Zamanında (1405-1447) Timurlular’da İmar Faaliyetleri

Özet | Abstract | Tam Metin |

Robert W. Olson Çeviren: H. Mustafa Eravcı  
XVI. ASIR “FİYAT DEĞİŞİMİ”NİN OSMANLI - SAFEVİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı V, ss.181-189

The Sixteenth Century 'Price Revolution' and Its Effect On The Ottoman Empire and On Ottoman-Safavid Relations

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Aka Çeviren: Gülmis V. CANİK  
A WEDDING CEREMONY IN THE TRANS-KHAZAR TURCOMANS
Sayı V, ss.191-193

Hazar Ötesi Türkmenlerinde Bir Düğün Merasimi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İNALCIK Çeviren: Gaye YAVUZCAN  
TARİHTE TÜRK – İRAN EKONOMİK BAĞLARI ÜZERİNE BİR NOT
Sayı V, ss.195-197

A Note on the Turco-Iranian Economic Ties

Özet | Abstract | Tam Metin |

Peter Gay Çeviren: Mustafa ALİCAN  
TARİH DİSİPLİNİNDE PSİKANALİZ
Sayı V, ss.199-209

Psychoanalyses In History

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan KAĞNICI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: EZOTERİK MISIR
Sayı V, ss.211-212

Das Esoterche Agypten

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlcan Bihter BARLAS  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KATALANLARIN ANADOLU VE TRAKYA'DAKİ FAALİYETLERİ (1302-1311)
Sayı V, ss.213-217

The Activities Of Catalans In Anatolia And Thracia (1302-1311)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülmis Vesile CANİK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BATI MEDENİYETİNİN DOĞULU KÖKENLERİ
Sayı V, ss.219-227

The Eastern Origins of Western Civilisation

Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur Kutlu ŞENTÜRK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ALAMUT EFSANELERİ
Sayı V, ss.229-235

Alamut Legends

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytunç ÜLKER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: AHMET FERİT TEK
Sayı V, ss.237-241

Ahmet Ferit Tek

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin ATICI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: SADECE DİPLOMAT ANILAR - BELGELER
Sayı V, ss.243-248

Pure Diplomat Memories - Documents

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÖKSÜZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KAFİYECİ'DE TARİH USÛLÜ
Sayı V, ss.249-252

The Methodology Of History In Kafiyeci

Özet | Abstract | Tam Metin |

Beral ALACI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BAŞVEKİL İSMET PAŞA'NIN İTALYA SEYAHATİ VE YANKILARI
Sayı V, ss.253-259

Prime Minister Ismet Pasha's Travel Of Italy And Its Reflections

Özet | Abstract | Tam Metin |