XV SayıEditör
Dr. Ünal TAŞKIN / Dr. Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞeyma AY ARÇIN  
“Mis pi” - “Pit pi” RİTÜELLERİ ve ESKİ MEZOPOTMAYA’DA İNSAN TANRI İLİŞKİSİ
Sayı XV, ss.1-21

“Mis pi” -“Pit pi” Rituals and The Human-God Affinity in Ancient Mezopotamia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh213
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Hande DUYMUŞ FLORIOTI  
ESKİ MEZOPOTAMYA'DAN KEHANET ÖRNEKLERİ
Sayı XV, ss.23-42

Omen Samples from Ancient Mesopotamia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem GÜRBÜZ  
BÜYÜK SELÇUKLULAR DEVRİNE AİT MÜNŞEÂT MECMÛALARINDA YER ALAN BİR BELGE TÜRÜ: “İHVÂNİYAT”
Sayı XV, ss.43-55

Ikhvaniyat; A Type of Document in the Munsheat Journals of Great Seljuks Empire Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim PARLAZ  
OSMANLI HANEDAN EVLİLİKLERİ ÜZERİNE BAZI NOTLAR
Sayı XV, ss.57-89

Some Notes On The Ottoman Dynasty Marriages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh296
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan ERTÜRK  
XVII. VE XVIII. YÜZYILLARDA OSMANLI SULTANLARININ BİR EĞLENME VE DİNLENME MEKÂNI OLARAK TERSANE BAHÇESİ
Sayı XV, ss.91-125

Tersane Garden as an Entertainment and Recreation Place of Ottoman Sultans in the 17th and 18th Centuries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh282
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk DOĞAN  
18 VE 19. YÜZYILLARDA ŞAM - MEDİNE HAC YOLU VE GÜVENLİĞİ: CERDE BAŞBUĞLUĞU
Sayı XV, ss.127-157

Safety of Pilgrimage Road From Damascus To Medina During Einghteenth and Nineteenth Centuries: Cerde Commander
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe PUL  
1877-78 OSMANLI-RUS SAVAŞI SONRASI BEYKOZ’DA MUHACİRLER İÇİN İSKÂN YERİ ÇALIŞMALARI
Sayı XV, ss.159-182

Arranging Settlement Areas For Immigrants Whom Immigrated After 1877-78 Ottoman-Russian War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Reyhan ŞAHİN ALLAHVERDİ - Yavuz Tansoy YILDIRIM  
TÜRKİYE’DE KURULAN İLK ÖZEL MADEN ŞİRKETLERİ: ÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ÖRNEĞİ VE AİLE İŞLETMELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sayı XV, ss.183-203

Mine Campanies That Established First In Turkey: The Case Of Ozdemir Antimony Mines Limited Company And Sustainability Of Family Business
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh266
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş SERTEL  
TUNCELİ’DE AÇILAN HALKEVLERİ VE HALKODALARI(1937-1951)
Sayı XV, ss.205-260

Community Centres And Community Offices Founded In Tunceli (1937-1951)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh279
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice PALAZ ERDEMİR - Halil ERDEMİR  
ALMAN EMPERYALİZMİ VE OSMANLI TOPRAKLARINDA ARKEOLOJİ
Sayı XV, ss.261-283

Germean Imperialism And Archeaological Excavations On Osmanli Land
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh281
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilara USLU  
ERMENİ MESELESİNE BATIDAN BAKMAK: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SON YILINDA THE TIMES GAZETESİ'NDE ERMENİ MESELESİ
Sayı XV, ss.285-309

Armenian Issue According to West: At the End of the World War I Armenian Issue in The Times
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin ÖZDEMİR - Ali ÇAKIRBAŞ  
1927 TARİHLİ GENELKURMAY’IN İRAN AZERBAYCAN’I TEDKİK RAPORUNA GÖRE BU BÖLGEDEKİ KÜRT AŞİRETLERİ
Sayı XV, ss.311-329

Kurdish Tribes In The Region According To The Iranian Azerbaijan Research Report Of The General Staff Dated 1927
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal ÖNEY  
MİSYONER ÖRGÜTLERİN REKABET SAHNESİ FİLİSTİN
Sayı XV, ss.331-354

Palestine The Rivalry Scene of Missionary Organizations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Liliana Boscan ALTIN - Ömer METİN  
TURKEY’S ROLE IN ROMANIAN’S DIPLOMATIC STRUGGLE
Sayı XV, ss.355-384

Turkey’s Role in Romanian’s Diplomatic Struggle (1st of February 1943 - 23rd of August 1944)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan SUNGUR  
PROBLEMS AND PROSPECTS OF TEACHING ‘TWENTIETH CENTURY TURKISH AND WORLD HISTORY’ TO HIGH SCHOOL STUDENTS IN TURKEY
Sayı XV, ss.385-403

Türkiye’deki Lise Öğrencilerine “Yirminci Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi” nin Öğretimindeki Sorunlar ve Beklentiler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar YAVUZ - Türker Barış BULDUK  
"ABOŞ" KELİMESİNİN KÖKENİ VE ANLAMI
Sayı XV, ss.405-412

The Origin and The Meaning of The Word “Aboş”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh310
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Fatih ALKAYIŞ - Perihan NUYAN  
IĞDIR MERKEZ AĞZININ SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR TASNİF ÇALIŞMASI
Sayı XV, ss.413-432

A Classification Study On The Vocabulary Of The Central Iğdır Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh263
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esin YAĞMUR ŞAHİN  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ EK YANLIŞLARI
Sayı XV, ss.433-449

Affix Errors In Written Expression Of Turkish As A Foreign Language Learners
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Tuğrul KARA  
TÜRKÇENİN KURALLARI DIŞINA ÇIKAN BİR TOPLULUK: İKİNCİ YENİCİLER
Sayı XV, ss.451-480

A Community Breaking The Rules Of Turkish; Second Newish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh299
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahsin YAPRAK - Özcan BAYRAK  
TÜRK HİKÂYECİLİĞİNDE HALDUN TANER’İN YERİ VE KİTAPLARINDA YER ALMAYAN “TÖHMET” ADLI İLK HİKÂYESİ
Sayı XV, ss.481-498

The Place Of Haldun Taner In Turkish Story And His First Story “Töhmet” Not Taking Place In His Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuran ÖZLÜK  
İHMALE VE İSTİSMARA MARUZ KALAN BİR ÇOCUĞUN ROMANI: KÜÇÜK PAŞA
Sayı XV, ss.499-525

A Novel “Küçük Paşa”, Which Is Emerged Because Of The Conflict Between The Intention Of The Writer And The Expectation Of Reader, Of A Kid Who Was Neglected And Abused
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh304
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKKAYA  
ALIP MANAŞ DESTANINDA RENKLER
Sayı XV, ss.527-544

Colors in The Alıp Manas Epic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut GÜN  
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE DERSİ OKUMA ETKİNLİKLERİNDE ÖĞRENME ORTAMLARI İLE KULLANILAN ARAÇ GEREÇLERİN YETERLİLİĞİ
Sayı XV, ss.545-567

The Adequacy Of Learning Environment And Materials Used In Reading Activities In Turkish Lessons Of Second Grade Students At Primary Schools
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla ŞENER  
BÜYÜK PETRO DÖNEMİ RUSYA'DA ÇEVİRİ FAALİYETLERİ
Sayı XV, ss.569-576

Translation Activities in Russia in the Age of Peter the Great
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh285
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sait TÜZEL - Mehmet TOK  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL YAZMA DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı XV, ss.577-596

Investigation of Teacher Candidates’ Experiences in Digital Writing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh292
Özet | Abstract | Tam Metin |

Trivier Çeviren: Ünal TAŞKIN  
TRIVIER'İN AFRİKA SEYAHATNAMESİ
Sayı XV, ss.597-602

Trivier’s Africa Travel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh286
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ronald BEINER Çeviren: Mustafa ALİCAN  
WALTER BENJAMIN’IN TARİH FELSEFESİ
Sayı XV, ss.603-615

Walter Benjamin’s Philosophy of History
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh300
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım UZUN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: SORULARLA HAÇLI SEFERLERİ
Sayı XV, ss.617-621

The Crusades With Questions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh309
Özet | Abstract | Tam Metin |