XIV SayıEditör
Mustafa ALİCAN / Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMurat TOZAN  
MARCUS ANTONIUS’UN KORSANLARA KARŞI SEFERİ VE LEX DE PROVINCIIS PRAETORIIS
Sayı XIV, ss.1-26

The Expedition of Marcus Antonius against Pirates and the Lex de Provinciis Praetoriis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin KILIÇ  
TEK PARTİLİ DÖNEMDE TÜRKİYE’DE MODERN SPORUN TEŞEKKÜLÜ
Sayı XIV, ss.27-53

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünal TAŞKIN  
RÜSÛM-I ÖRFİYE
Sayı XIV, ss.55-73

Rüsûm-ı Örfiye

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KOZAN Sevil AKYOL  
ŞEYH BEDREDDİN’İN MENKIBEVÎ HAYATINA DAİR BİLİNMEYEN BİR ESER: MENÂKIB-I ŞEYH BEDREDDİN SULTAN
Sayı XIV, ss.75-112

An Unknown Work Concerning Legendary Life of Sheikh Bedreddin: “Menakıb-ı Şeyh Bedreddin Sultan”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz ÇOLAK  
BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN TÜRKİYE’YE GÖÇ HAREKETİ (1950-1951)
Sayı XIV, ss.113-145

Migration Movements of the Bulgarian Turks to Turkey (1950–1951)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa MALHUT  
MEZOPOTAMYA ÜZERİNDE İNGİLİZ-ALMAN NÜFUZ MÜCADELESİ
Sayı XIV, ss.147-161

Power Struggle of British and German on Mesopotamia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa GÜMÜŞ  
OSMANLI DEVLETİ’NDE KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ, İDEOLOJİSİ VE KURUMLARI
Sayı XIV, ss.163-200

Codification Movements in Ottoman State, its Ideology and Institutions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Brian Campbell Çeviren: Recep Özman  
ROMA DÜNYASINDA DİPLOMASİ (YAKLAŞIK M.Ö. 500-M.S. 235)
Sayı XIV, ss.201-224

Diplomacy in the Roman World (c. 500 BC-AD 235)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Subhi Y. LABIB Çeviren: Mustafa Alican  
ORTAÇAĞ İSLÂM DÜNYASINDA KAPİTALİZM
Sayı XIV, ss.225-243

Capitalism in Medieval Islam

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lajos NÉGYESİ Çeviren: Gökhan Dilbaş  
MUHİ MUHAREBESİ (11 NİSAN 1241)
Sayı XIV, ss.245-265

A Muhi Csata, 1241.április.11

Özet | Abstract | Tam Metin |

Feza GÜNERGUN Çeviren: Murat YOLUN  
TÜRKİYE’DE TIP TARİHİ: GEÇMİŞ YILLARDAKİ ÇALIŞMALAR İLE SON ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ
Sayı XIV, ss.267-280

Medical history in Turkey: A review of past studies and recent researches

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal ÜNAL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TYB AKADEMİ DİL EDEBİYAT ve SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ: TÜRKİYE’NİN DÜŞÜNCESİ
Sayı XIV, ss.281-286

TYB Academia Language Literature and Journal of Social Sciences: The Thought of Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

EDİP UZUNDAL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: CARTER V. FINDLEY’İN “OSMANLI DEVLETİNDE BÜROKRATİK REFORM BÂBIÂLİ (1789-1922)” İSİMLİ ESERİNİN TANITIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XIV, ss.287-297

The Introduction and Evalution of Carter Findley's “Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform Bâbıâli (1789-1922)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tunay KARAKÖK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MUSTAFA HİZMETLİ, TARİHTE ŞEHİR VE PAZAR, (Araştırma Yayınları, 2012), 432 sayfa, 978-605-4495-24-5.
Sayı XIV, ss.299-306

Mustafa Hizmetli, Tarihte Şehir ve Pazar, (Araştırma Yayınları, 2012), 432 sayfa, 978-605-4495-24-5.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YASİN KAYIŞ, AYDIN VİLÂYETİ SALNÂMELERİNDE TORBALI VE SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN HAYIR ESERLERİ, Torbalı Belediyesi Kültür yay., 1. Baskı, İzmir, 2012.
Sayı XIV, ss.307-311

Yasin Kayış, Aydın Vilâyeti Salnâmelerinde Torbalı ve Sultan II. Abdülhamid’in Hayır Eserleri, Torbalı Belediyesi Kültür yay., 1. Baskı, İzmir, 2012.

Özet | Abstract | Tam Metin |