XIX SayıEditör
Doç. Dr. Ünal TAŞKIN / Dr. Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSelim Temo ERGÜL  
DİL, SİYASET VE EDEBİ ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA MAVİ ANADOLU HAREKETİ
Sayı XIX, ss.1-22.

Mavi Anadolu Movement in the Context of Language, Political and Literary Criticism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh546
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Şefik ERKURT  
KİŞİLİK VE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA ÇEVİRMEN İDİOKÜLTÜRÜ’NÜN ÇEVİRİ ÜRÜN ARACILIĞIYLA EREK SOSYAL YAPIYA ETKİSİ
Sayı XIX, ss.23-46.

The Affect of Translator Idioculture to Target Social by The Way of Cultural and Personal Interaction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre YILDIRIM  
ERKEN CUMHURİYET YILLARINDA TÜRK MİLLİ KİMLİĞİ: RESMİ KİMLİK SİYASETİ, ANADOLUCULUK DÜŞÜNCESİ VE HALKÇI SÖYLEM
Sayı XIX, ss.47-83.

Turkish National Identity in the Early Republican Era: Nation-State’s Identity Politics, Anatolianism and Populist Discourse
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh574
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aşır ÖRENÇ  
HADİSLER IŞIĞINDA MEDİNE VE ORADA İKAMETİN FAZİLETİ
Sayı XIX, ss.85-110.

The Virtue of the Medina and Residing There in the Light of Hadiths
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh586
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih AKYEL Zülküf ŞİMŞEK  
KLASİK KAYNAKLARA GÖRE XVI. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE MEYDANA GELEN KIZILBAŞ AYAKLANMALARI
Sayı XIX, ss.111-148.

The Kızılbash Revolts That Took Place in the Ottoman Empire in the 16th Century According to Classical Sources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh593
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa SELÇUK  
PROCESS OF INSTITUTIONALIZATION OF THE COURSE OF REVOLUTION HISTORY IN HIGHER EDUCATION
Sayı XIX, ss.149-165.

Yükseköğretimde İnkılâp Tarihi Derslerinin Kurumsallaşma Süreci
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh613
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim KURT  
SOĞUK SAVAŞ SONRASI ABD’NİN ORTADOĞU POLİTİKASI
Sayı XIX, ss.167-196.

Middle East Policy Of The USA After The Cold War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh514
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur ÜÇÜNCÜ  
FENER RUM PATRİĞİ IV. MELETİUS’UN İSTANBUL’DAN ÇIKARILMASI
Sayı XIX, ss.197-232.

The Removal of the Fener Greek Orthodox Patriarchate IV. Meletius from Istanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh543
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal GÜREL Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU  
YAVUZ - HAVUZ DAVASI
Sayı XIX, ss.233-267.

Yavuz - Havuz Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh527
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe AYDIN  
DEMOKRAT PARTİ’NİN KURULUŞUNUN İLK YILLARINDA PARTİ İÇİNDE MEYDANA GELEN HİZİPLEŞME VE MÜSTAKİL DEMOKRATLAR GRUBU
Sayı XIX, ss.269-288.

The Factions and Independent Group of Democrats during the Early Years of the Establishment of the Democratic Party
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar KAYA  
BÂTINÎLER’İN ORTAYA ÇIKIŞI, TEMEL DÜŞÜNCE YAPILARI VE BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NİN KURULUŞ YILLARINDA VE SULTAN ALP ARSLAN ZAMANINDAKİ İLK FAALİYETLERİ
Sayı XIX, ss.289-305.

The Rise of the Batinis, Their philosopy and activities in the foundation of Great Saljûk Empire and in the years of Sultan Alp Arslan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN  
TÜRKİYE SELÇUKLULARI’NDA PARA VE DEVLETİN PARA POLİTİKASI
Sayı XIX, ss.307-327.

Money and the Monetary Policy of the State in Turkey Seljuks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh604
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Recep KELEŞ  
KUTBÜDDİN EŞ-ŞİRÂZÎ’NİN ANADOLU’DAKİ FAALİYETLERİ VE SADREDDİN KONEVÎ İLE İLİŞKİSİ
Sayı XIX, ss.329-345.

Qutb ad-din as-Shirazi’s Activities in Anatolia and his Relation with Sadr al-Din al-Qunawi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh575
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Hande DUYMUŞ FLORIOTI  
ARKEOLOJİK VE YAZILI KAYNAKLAR IŞIĞINDA ESKİ MEZOPOTAMYA’DA AKREP SEMBOLÜ
Sayı XIX, ss.347-370.

The Scorpion as a Religious and Apotropaic Symbol in the Ancient Mesopotamia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh560
Özet | Abstract | Tam Metin |

Egemen Çağrı MIZRAK  
YÜEH-CHİH’LERİN KÖKENLERİ VE GÖÇ SÜREÇLERİ
Sayı XIX, ss.371-404.

The Origins of Yüeh-chihs and Their Migration Periods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh588
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemil BÜLBÜL  
ARAMİLER
Sayı XIX, ss.405-421.

The Aramaeans
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÜNAL  
CELVETÎ TARİKATINDA ÇOCUK HUKUKU İLE İLGİLİ BİR RİSÂLE: HUKÛK-I VELED
Sayı XIX, ss.423-442.

A Booklet on “the Children’s Act” in the Sufi Jilwatiyya Order
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh569
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan AKKOYUN  
ÖDEMİŞLİ BİR YAZARIN KALEMİNDEN YÖRESEL UNSURLAR
Sayı XIX, ss.443-466.

Local Elements of an Author’s from Ödemiş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh572
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Mert ÖZTÜRK  
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI (1945-1960)
Sayı XIX, ss.467-507.

The Turkish Minority of the Western Thrace in the Cold War Era (1945-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed SARI  
442 SAYILI KÖY KANUNU ÇERÇEVESİNDE CUMHURİYET DÖNEMİ KÖYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Sayı XIX, ss.509-534.

The Works Done for the Village at the Period of Republic in Accordance wıth the Village Law Number 442
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh603
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali YILDIRIM  
XIX. YÜZYIL SONLARINDAN İTİBAREN HALEP VİLAYETİNDE ÇEKİRGE İSTİLALARINA DAİR NOTLAR
Sayı XIX, ss.535-560.

Some Notes on Grasshoper Infestatıon in Aleppo Provınce Since Late 19th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh605
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜNEŞ  
AFYONKARAHİSAR ŞER'İYYE SİCİLLERİNDEKİ ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ İLE İLGİLİ BELGELER ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER
Sayı XIX, ss.561-580.

Some Evalvations Of Documents About Çanakkale Martyrs In Afyonkarahisar Şer'iyye Registers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh594
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU  
PAZARÖREN KÖY ENSTİTÜSÜ’NÜN SOSYO-MEKANSAL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR KIRSAL TARİH ARAŞTIRMASI (1938-1954)
Sayı XIX, ss.581-599.

A Rural History Research Assessing Socio-Spatial Influences Of Pazarören Village Institute (1938 – 1954)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh600
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ÜNAL  
MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN MÜTAREKE İSTANBUL’UNDAKİ FAALİYETLERİ
Sayı XIX, ss.601-624.

Mustafa Kemal Paşa's political attempts in Istanbul During the Armistice Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh566
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan ÇAĞLAYAN  
CUMHURİYET DÖNEMİNDE DİYARBAKIR’DA EĞİTİM [1923-1950]
Sayı XIX, ss.625-646.

Education in Diyarbakır in the republic period [1923-1950]
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh568
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal ÜNAL  
BARTIN ADININ ANLAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı XIX, ss.647-661.

A Study on Meaning the Name of Bartın
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh553
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat YÜKSEL  
CİNSİYET VE SPOR
Sayı XIX, ss.663-684.

Sex and Sports
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh581
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerefettin ADSOY  
ÇELİŞMEZLİK İLKESİ BAĞLAMINDA ANADİLDE EĞİTİM
Sayı XIX, ss.685-697.

Education in Mother Tongue in the Aspect of the Principle of Noncontradiction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh608
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal MUTLUER  
EDEBİYAT ÖĞRENCİLERİNİN TARİH KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA ANALİZİ
Sayı XIX, ss.699-718

Analysis of the Perception of the Literature Majors to History Using Metaphors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh549
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merter AKINCI Gönül YÜCE AKINCI, Ömer YILMAZ  
LALE ÇILGINLIĞI’NDAN MORTGAGE KRİZİ’NE SPEKÜLATİF BALONLAR
Sayı XIX, ss.719-749.

The Speculative Bubbles from Tulipmania to Mortgage Crisis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ihsan ÖZEROĞLU  
SUKUK VE TÜRKİYE'DE SUKUKUN UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XIX, ss.751-772.

Sukuk and Assesment Of Implementation Of Sukuk in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh562
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim YERLİKAYA  
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİME İLİŞKİN MOTİVASYONLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı XIX, ss.773-795.

The Study of Motivation of Primary and Secondary School Students into Education in Terms of Various Varieties
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh602
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
MAKEDONYA’DA TÜRKÇE HAZIRLANAN 6, 7 VE 8. SINIF TARİH DERS KİTAPLARINDA OSMANLI VE TÜRK ALGISI
Sayı XIX, ss.797-826.

Macedonia's Turkish 6th, 7th and 8th grade in the Ottoman and Turkish Perception of Turkish History Textbooks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Robert BEDROSIAN Çeviren: Mustafa ALİCAN  
V-XIII. YÜZYIL KLASİK ERMENİ KAYNAKLARINA GÖRE ÇİNLİLER VE ÇİN
Sayı XIX, ss.827-836.

China And The Chinese According To 5-13th Century Classical Armenian Sources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh615
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rumbeyoğlu Fahreddin-Mehmed Nabi Çeviren: Ünal TAŞKIN  
OSMANLI DEVLETİ’NİN SON YILLARINDA DIŞ POLİTİKA MESELELERİ IV: MUHAMMERE
Sayı XIX, ss.837-841.

The Foreign Policy Issues of Late Ottoman State IV: Muhammarah
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh614
Özet | Abstract | Tam Metin |

Resul BABAOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA BÜROKRATİK REFORM, BABIÂLİ 1789-1922
Sayı XIX, ss.843-850.

Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire the Sublime Porte 1789-1922
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh599
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim DUMAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MERYEM GÜRBÜZ, HÂRİZMŞAHLARDA (DEVLET TEŞKİLÂTI, EKONOMİ, KÜLTÜR)
Sayı XIX, ss.851-854.

Meryem Gürbüz, In Khwarazmshahs (State Organisation, Economy, Culture)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh582
Özet | Abstract | Tam Metin |