XX SayıEditör
Doç. Dr. Ünal TAŞKIN / Dr. Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Mekin MEÇİN  
EBU REYHAN EL-BİRUNİ VE BİLİMSEL BAKIŞI ÜZERİNE BİR ANALİZ
Sayı XX, ss.1-32.

Abu Rayhan Al-Biruni and An analysis of His Scientific View
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan ESKİKURT  
7. VE 12. YÜZYILLAR ARASINDA ANADOLU'YU KATEDEN BAZI ASKERÎ SEFERLERVE GÜZERGÂHLARI
Sayı XX, ss.33-79.

Some Military Campaigns Passed Through Anatolia Between the 7th and the 12th Centuries and Their Routes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh622
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Fatih YALÇIN  
A PATH TO THRONE AMONG THE MAMLUKS IN EARLY PERIOD: NA'İB AL-SALTANA (REGENT OF REIGN)
Sayı XX, ss.81-96.

Erken Dönem Memlüklerde Tahta Giden Bir Yol: Saltanat Nâibliği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öner TOLAN  
AVRUPA HUNLARINDA DEVLET TEŞKİLATI VE SOSYOEKONOMİK YAPI
Sayı XX, ss.97-127.

State Organisation and Socioeconomic Structure of the European Huns
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh659
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihad CİHAN  
TÜRK AV KÜLTÜRÜNDE KULAN (YABAN EŞEĞİ) ve MAHİYETİ
Sayı XX, ss.129-160.

The Kulan (Wild Ass) in Turkish Hunting Culture and It's Characteristics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh628
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal EKİN  
BATILILAŞMANIN ANADOLU ÖRNEĞİ: HASAN FEHMİ PAŞA CAMİSİ VE KORUMA ÖNERİLERİ
Sayı XX, ss.161-184.

An Anatolian Example to Westernisation: Hasan Fehmi Paşa Mosque and Suggestions for Its Protection
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh652
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÜNAL  
ALİ GEYLÂNÎ’NİN KALEMİNDEN FARSÇA ESMÂÜ’L-HÜSNÂ
Sayı XX, ss.185-214.

A Poem on 99 Names of Allah by an Persian Poet by Ali Geylânî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh623
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine GÜMÜŞSOY  
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON DÖNEMLERİNDE ESKİŞEHİR HAPİSHANESİ
Sayı XX, ss.215-249.

Eskişehir Prison in the Late Ottoman Era (1890-1920)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
HACDA DİLENEN TEKRURÎLERLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ
Sayı XX, ss.251-269.

The Ottoman Archive Documents About Tekruris Who Are Begging On The Pilgrimage Season
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh635
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal ÜNAL  
BARTIN IRMAĞI ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TİCARİ ETKİNLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ
Sayı XX, ss.271-283.

A General Overview of Commercial Activities on the River of Bartın
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil AKMAN Murat TOMAN  
TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDEAMERİKAN İMPARATORLUĞU
Sayı XX, ss.285-331.

The American Empire In The Historical Context
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh631
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÜRETEN  
TRALLEIS: AUGUSTUS NEOKRATI [ΝΕΩΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ]
Sayı XX, ss.333-390.

Tralleis: The Neokoria of Augustus [ΝΕΩΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ]
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh609
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar AKIN  
JOHANN WEYER VE MELANKOLİK CADILAR
Sayı XX, ss.391-414.

Johann Weyer and Melancholy Witches
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh645
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf KÖŞELİ  
EVRENSEL BİR TEMA OLARAK DÜŞMÜŞ KADIN: FANTİNE, MARTA EL-BÂNÎ VE YATIK EMİNE
Sayı XX, ss.415-428.

The Fallen Woman As A Universal Theme: Fantine, Marta el-Bâni And Yatık Emine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma KOYUNCU CANİŞ  
THE COLOR PURPLE BY ALICE WALKER IN TERMS OF FEMINIST CRITICISM
Sayı XX, ss.429-439.

Edebi Eleştiri Bakımından Alice Walker'ın Mor Yıllar Romanı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh646
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Benli ÖZDEMİR Mustafa ÖZKAN  
ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE UYGULANAN MERKEZİ ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı XX, ss.441-453.

The Opinions of the Secondary School, 8. Grade Students and the Teachers on the Central Examinations Held During the Transition to the Secondary Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh641
Özet | Abstract | Tam Metin |

İMRAN GÜR Çeviren: İmran GÜR  
KENDİ YARATTIĞI KURGUDA KAYBOLAN İNSANLIK: ALTERNATİF İNSANIN ALTERNATİF VAROLUŞUNUN BAŞLAMASI: A TEOREMİ, ZAMANDA AÇILAN DELİK: ARAFTAN KIYAMETE
Sayı XX, ss.455-469.

“The Time of Apocalypse: Humanity Lost in the Fiction it Created: Problem M, Beginning of Alternative Existence of Alternative Human: Teorem A: A hole in Time: From Purgatory to Apocalypse”,
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh660
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bernard LEWIS Çeviren: Mustafa ALİCAN  
İSMÂİLÎLER VE HAŞHÂŞÎLER
Sayı XX, ss.471-504.

The Isma'ilites and the Assassins
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh663
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rumbeyoğlu Fahreddin - Mehmed Nabi Çeviren: Ünal TAŞKIN  
OSMANLI DEVLETİ’NİN SON YILLARINDA DIŞ POLİTİKA MESELELERİ V: Şeyh Said Arazisi
Sayı XX, ss.505-507.

The Foreign Policy Issues of Late Ottoman State V: Sheikh Said Land
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay ÖKSÜZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: OSMAN YORULMAZ, BAŞLANGICINDAN HANLIĞIN FESHİNE KADAR KAZAK TÜRKLERİ İLE ÇARLIK RUSYASI ARASINDAKİ SİYASİ İLİŞKİLER
Sayı XX, ss.509-515.


Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh661
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin BAYRAKTAR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DİNDARLIK SİYASETİ OSMANLI ULEMASI KLASİK DÖNEM SONRASI
Sayı XX, ss.517-520.


Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh669
Özet | Abstract | Tam Metin |