XXI SayıEditör
Dr. Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSerdar ÇAVUŞDERE  
TÜRKLERE KARŞI HAÇLI DONANMA İTTİFAKI TEŞEBBÜSÜ VE İZMİR HAÇLI SEFERİ: 1341 – 1351
Sayı XXI, ss.1-58.

The Attempt for Crusader Naval Leauge Against Turks and The Crusade of Smyrna: 1341 – 1351
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh687
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer GÜL  
ZAHİD İLE MİSTİK ARASINDA ÜÇÜNCÜ ZAMANIN YOLCULARI
Sayı XXI, ss.59-72.

Between Mystics with Zahid Third Time Travelers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh697
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
BATTAL GAZİ DESTANI’NDA İSLAMÎ UNSURLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XXI, ss.73-106.

An Assessment Of Islamic Elements In The Epic Of Battal Gazi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh710
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman YILMAZ  
OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE NASTURİ AYAKLANMALARI
Sayı XXI, ss.107-129.

Nestorian Revolts in Ottoman and Republican Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal Zeki ZORBAZ - Hüseyin ÖZÇAKMAK  
MALÛMÂT-İ İBTİDÂ’İYYE VE NESÂYİH-İ NÂFİA KİTABININ ÇEŞİTLİ AÇILARDAN İNCELENMESİ
Sayı XXI, ss.131-193.

Evaluation of the Book of Malûmât-i İbtidâ’iyye ve Nesâyih-i Nâfia According to Various Aspects
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer TELLİOĞLU  
KARADENİZ’DE OSMANLI HÂKİMİYETİ ve RUSYA’NIN SICAK DENİZLERE İNME MÜCADELESİ
Sayı XXI, ss.195-212.

Ottoman Domination in the Black Sea and Russia's Struggle to Attainment the Warm Seas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine GÜMÜŞSOY  
GÜMÜLCİNE'NİN İDARİ YAPISI VE NÜFUSU (1831-1900)
Sayı XXI, ss.231-236.

Administrative and Demographic Structure of Gümülcine (Komotini), 1831-1900
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh701
Özet | Abstract | Tam Metin |

Perihan ÜNLÜ SOYLU  
OSMANLI BORÇLARININ ÇÖZÜM SÜRECİ ÜZERİNE İKTİSADİ POLİTİK BİR DEĞERLENDİRME (1928-1933)
Sayı XXI, ss.237-262.

A Political-Economic Assesment On the Resolution Process of the Ottoman Debts (1928-1933)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh684
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim OĞUZ  
OSMANLI MİDİLLİSİ’NDEKİ ŞAHIS VAKIFLARININ AMAÇLARINA DAİR
Sayı XXI, ss.263-300.

The Purpose of I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh664
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gazi Giray GÜNAYDIN  
BİR AKTÖR, BİR MÜVERRİH: KÖPRÜLÜ VE İNALCIK’IN CUMHURİYET TÜRKİYE’SİNE BAKIŞI
Sayı XXI, ss.301-318.

An Actor, A Historian: The Aspect of Köprülü and İnalcık to Republic Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan PAYASLI  
BELLEKLERDE BİR ÇINAR: DÜZİÇİ KÖY ENSTİTÜSÜ
Sayı XXI, ss.319-356.

A Sycamore in The People’s Minds: Düziçi Village Institute
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh674
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin MUŞMAL  
BEYŞEHİR REGÜLÂTÖRÜ (TAŞ KÖPRÜ)
Sayı XXI, ss.357-373.

Beyşehir Weir (Stone Bridge)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan MEYDAN  
ZEYNİZADE MEHMET HAZIK’IN “TERBİYE” İSİMLİ ESERİNİN FİKİR TERBİYESİ BÖLÜMÜNÜN SADELEŞTİRME VE TETKİKİ
Sayı XXI, ss.375-397.

Translation and Review of Thought Education Chapter of Zeynizade Mehmet Hazık's Book Named “Terbiye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh694
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit Niyazi ÖZCAN  
HEYKELTIRAŞ BURHAN ALKAR’IN ANIT ESERLERİNİN TASARIMI VE KAMUSAL ALAN İLE İLİŞKİLERİ
Sayı XXI, ss.398-434.

Sculptor Burhan Alkan’s Designs Of Monuments And Their Relations With Public Area
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh689
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TEKİN  
TURKISH DISCOUSE PARTICLES İŞTE AND FALAN AND THEIR ENGLISH EQUIVALENTS WELL AND LIKE: A CORPUS STUDY
Sayı XXI, ss.435-459.

Türkçedeki Konuşma Edatları İşte ve Falan ile Onların İngilizce Karşılıkları Well ve Like: Bir Derleme Çalışması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh673
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Arif EREN  
WHO IS THE NARRATOR OF THE FABLE OF INDIVIDUALITY IN ECONOMICS: MANDEVILLE OR SMITH?
Sayı XXI, ss.461-476.

Ekonomide Bireysellik Hikayesinin Anlatıcısı Kimdi: Mandeville mi yoksa Smith mi?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh685
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eren BOLAT  
THE FIGURE OF POSTCOLONIAL WOMEN IN NGUGI WA THIONGO’S PETALS OF BLOOD AND A GRAIN OF WHEAT
Sayı XXI, ss.477-501.

Ngugi Wa Thiongo’nun Kan Çiçekleri ve Bir Buğday Tanesi Eserlerindeki Sömürgecilik Sonrası Kadın Figürü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh680
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit YILDIZ  
ASSESSING THE LEARNING NEEDS OF TURKISH LANGUAGE STUDENT TEACHERS IN REGARD TO TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Sayı XXI, ss.503-525.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bağlamında Türkçe Öğretmen Adaylarına Yönelik Gereksinim Çözümlemesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh709
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esma DUMANLI KADIZADE  
TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İMLA KURALLARINI UYGULAMA BECERİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
Sayı XXI, ss.527-537.

A Skills Evaluation of the Turkish Teaching Department and Students in the Application of Spelling Rules
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ihsan ÖZEROĞLU  
YEREL YÖNETİMLERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Sayı XXI, ss.539-581.

Total Qualıty Management in Local Governance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh658
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal ÜNAL  
100. YIL DÖNÜMÜNDE ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NIN ETKİLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
Sayı XXI, ss.582-596.

Rethinking of the effects of the wars of Dardanelles at 100th Year Anniversary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh706
Özet | Abstract | Tam Metin |

John CALABRESE Çeviren: Mustafa ALİCAN  
TÜRKİYE VE İRAN: İSTİKRARLI BİR İLİŞKİNİN SINIRLARI
Sayı XXI, ss.597-622.

Turkey and Iran: Limits of a Stable Relationship
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh717
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rumbeyoğlu Fahreddin-Mehmed Nabi Çeviren: Ünal TAŞKIN  
OSMANLI DEVLETİ’NİN SON YILLARINDA DIŞ POLİTİKA MESELELERİ VI: ŞATTÜ’L-ARAB
Sayı XXI, ss.623-646.

The Foreign Policy Issues of Late Ottoman State VI: Shatt Al Arab
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh707
Özet | Abstract | Tam Metin |

A.A. Cruickshank Çeviren: Resul Babaoğlu  
TÜRKİYE’DE SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE JÖN TÜRKLER’İN İKTİDAR MÜCADELESİ
Sayı XXI, ss.647-660.

The Young Turk Challenge in Postwar Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh678
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan TAŞKIRAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Muhittin Kapanşahin, Ağlebîler
Sayı XXI, ss.661-663.

Aghlebids
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh704
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin MENEKŞE  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KIRIM HARBİ'NE DAİR NOTLAR
Sayı XXI, ss.667-670.

Notes on the Crimean War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı ÇANDARLI ŞAHiN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ORTA ÇAĞ'DA KUMANLAR VE MACARLAR
Sayı XXI, ss.663-666.

Cumans and Hungarians in the Middle Ages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh693
Özet | Abstract | Tam Metin |