XXII SayıEditör
Dr. Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEsra YILDIZ TURAN  
PLATON’UN İDEALAR KURAMI EKSENİNDE MİMESİS OLARAK SANAT
Sayı XXII, ss.1-8.

Art As Mimesis Within The Axis of Plato’s Theory Of Ideas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh741
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer ALANKA  
THE ONTOLOGICAL MEANINGS OF BORDERS IN TURKISH MORAL GEOGRAPHY AND ISIL NEWS
Sayı XXII, ss.9-17.

Türk Moral Coğrafyasında Sınırın Ontolojik Anlamları ve Işid Haberleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh749
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Hande DUYMUŞ FLORIOTI  
ESKİ YAKINDOĞU’DA “NAR” SEMBOLİZMİNE DAİR: BİR DERLEME ÇALIŞMASI
Sayı XXII, ss.19-38.

On the Symbolism of The Pomegranate in the Ancient Near East: A Corpus Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh748
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulaş Töre SİVRİOĞLU  
SASANİLER DÖNEMİ İRAN’INDA LİMANLAR VE DENİZ TİCARETİ
Sayı XXII, ss.39-62.

Ports and Maritime In Sasanian Iran
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh751
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ARSLAN  
BAZI HADİSLERDE DEĞİNİLEN CAHİLİYYE DEVRİ HAC UYGULAMALARI
Sayı XXII, ss.63-81.

According to some hadiths pre-Islamic era practice Hajj
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh746
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aşır ÖRENÇ  
HADİSLER ÇERÇEVESİNDE MEKKE ŞEHRİ VE FAZİLETİ
Sayı XXII, ss.83-112.

City of Mecca and Its Virtues within the Scope of Hadiths
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh747
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Hilal ŞAHİN  
EKBER ŞAH’IN SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNÎ REFORMLARININ TOPLUMSAL HAYATA ETKİSİ
Sayı XXII, ss.113-133.

The Impacts of Socio-Cultural and Religional Reforms of Akbar Shah’s on Social Life of India
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh744
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih GENCER  
HÜNKÂR İSKELESİ ANTLAŞMASINI HAZIRLAYAN KOŞULLAR
Sayı XXII, ss.135-160.

The Conditions That Lead to the Signing of the Treaty of Hünkâr İskelesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh723
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin MUŞMAL  
SEYAHATNAMELER ve TARİHÎ COĞRAFYA ESERLERİNDE BEYŞEHİR
Sayı XXII, ss.161-187.

Beyşehir in Travelogues and Historical Geography Artifacts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh716
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz ÇOLAK  
SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ'NDE İZMİR VEKİLLERİ VE FAALİYETLERİ
Sayı XXII, ss.189-212.

Izmir Deputies in The Last Ottoman Parliament and Their Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh724
Özet | Abstract | Tam Metin |

Said OLGUN  
MAHMUD MUHTAR PAŞA’NIN AYDIN VALİLİĞİ (1909-1910)
Sayı XXII, ss.213-238.

Mahmud Muhtar Pasha’s Governorship in Aydın Province (1909-1910)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh702
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür YILDIZ  
AMERİKA’NIN ERMENİLER ÜZERİNDEKİ FAALİYETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ’NE ETKİLERİ
Sayı XXII, ss.239-249.

Activities of U.S.A on Armenians and Effects on Ottoman State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh722
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem Begüm SAATÇI ATA  
VİLAYAT-I SELÂSE MÜFETTİŞLİK FAALİYETLERİNİN TERCÜMAN GAZETESİNE YANSIMASI
Sayı XXII, ss.251-268.

The Reflections of The Activities of The General Inspectorate of Vilayat-i Selâse to the Newspaper Tercüman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh726
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan ÇAĞLAYAN  
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE MUŞ, BİTLİS VE VAN’DA İSKÂN FAALİYETLERİ (1923-1938)
Sayı XXII, ss.269-293.

The Settlement Activities in Mush, Bitlis and Van in the Early Republic Period (1923-1938)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh720
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevilay ÖZER  
ÜLKÜ MECMUASINA GÖRE KÖY EĞİTİMİ (1933-1950)
Sayı XXII, ss.295-321.

The Village Education According to the Ulke Journal (1933-1950)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh728
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tekin İDEM  
AHMET REMZİ YÜREĞİR’İN HAYATI VE 8. YASAMA DÖNEMİ MECLİS FAALİYETLERİ
Sayı XXII, ss.323-351.

Life of Ahmet Remzi Yüreğir and 8th Legislative Period Parliament Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh733
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KISA  
MECLİS-İ MEBUSAN’DA MUSEVİ VEKİLLER VE FAALİYETLERİ (1908- 1912)
Sayı XXII, ss.353-369.

Jewis Deputies in the Meclis-i Mebusan and Activities (1908-1912)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh727
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pakize ÇOBAN KARABULUT  
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA MİLLİ KORUNMA KANUNU VE EGE KIRSALINDA ETKİLERİ
Sayı XXII, ss.371-398.

Effects of Turkish Security Law from 1940 During the World War II. in Rural Aegean Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh712
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SAĞLAM  
1950 DÖNEMİ YOZGAT İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANLATILARIYLA OKULDAKİ CEZALAR
Sayı XXII, ss.399-414.

1950’S Period Yozgat Primary School Students: the Punishments at School in Their Narratives
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh725
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya ÖZAKBAŞ  
1950 YILI SONRASI İSTANBUL KONUT MÎMÂRÎSİ
Sayı XXII, ss.415-448.

Istanbul Domestic Architecture After 1950
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh745
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin COŞKUN  
1974 KIBRIS BARIŞ HAREKÂTININ TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ
Sayı XXII, ss.449-462.

The Effects of the 1974 Cyprus Peace Operation on Anglo-Turkish Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh729
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkmen TÖRELİ  
MİDİLLİ VE KIBLESİ MEKKE’YE BAKAN BİR KİLİSE HAKKINDA BAZI TARİHİ TESPİTLER
Sayı XXII, ss.463-473.

Historical Findings about Lesbos and a Church with Kıbleh Facing Meccah
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh743
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ÇETİN  
AĞRI İLİNDEKİ MİMARİ ESERLER VE EL SANATLARINDA GÖRÜLEN FİGÜRLÜ BEZEMELERİN TÜRK FİGÜRLÜ BEZEME DÜNYASI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Sayı XXII, ss.475-491.

The Place and Importance of Figure Decorations in Architectural Works Of Art and Handicrafts in Agrı City in Turkish Figure Decoration World
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh730
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur ÜÇÜNCÜ  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE TÜRK BAYRAĞI ALGISI
Sayı XXII, ss.493-533.

Turkish Flag Perception at the Republic Of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh734
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu ÖZSOY  
TWEETING POLITICAL FEAR: TROLLS IN TURKEY
Sayı XXII, ss.535-552.

Korku Politikasi ve Türkiye’de Twitter Trolleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh750
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ERSOY - Türkan ÖZTÜRK  
GLOBAL CHANGES IN THE TRANSLATION INDUSTRY AND THEIR REFLECTIONS ON TRANSLATOR AND INTERPRETER TRAINING
Sayı XXII, ss.553-573.

Çeviri Piyasasında Küresel Değişimler ve Çeviri Eğitimine Yansımaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh719
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal MUTLUER  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “HOŞGÖRÜ” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA ANALİZİ
Sayı XXII, ss.575-595.

Analysis Of The Perceptions of Social Sciences Teacher Candidates About The Concept Of “Tolerance” Through Metaphors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh735
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. AGA-OGLU Çeviren: Songül DUMLUPINAR ALİCAN  
EL-CEZERÎ’YE AİT BİR ELYAZMASI ÜZERİNE
Sayı XXII, ss.597-602.

On a Manuscript by Al-Jazari
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh755
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rumbeyoğlu Fahreddin-Mehmed Nabi Çeviren: Ünal TAŞKIN  
OSMANLI DEVLETİ’NİN SON YILLARINDA DIŞ POLİTİKA MESELELERİ: VII NECD
Sayı XXII, ss.603-612.

The Foreign Policy Issues of Late Ottoman State VII: Nejd
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh737
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rumbeyoğlu Fahreddin-Mehmed Nabi Çeviren: Ünal TAŞKIN  
OSMANLI DEVLETİ’NİN SON YILLARINDA DIŞ POLİTİKA MESELELERİ: VIII MASKAT
Sayı XXII, ss.613-615.

The Foreign Policy Issues of Late Ottoman State VIII: Maskat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh736
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül DUMLUPINAR ALİCAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ŞARK'IN EN SEVGİLİ SULTANI SELAHADDİN
Sayı XXII, ss.617-620.

Saladin: The Dearest Sultan of the East
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh756
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tibet İNAL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TEŞKİLAT-I MAHSUSA
Sayı XXII, ss.621-639.

The Special Organization
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh739
Özet | Abstract | Tam Metin |