XXIII SayıEditör
Dr. Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFatih KANA  
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YAPILANDIRMACI EĞİTİM ANLAYIŞI
Sayı XXIII, ss.1-18.

Constructivist Approach In Teacher Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh779
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim EMİROĞLU  
ÖĞRENCİLERİN HAZIRLIKSIZ KONUŞMADA KULLANDIĞI FARKLI KELİME SAYISININ TESPİTİ VE İNCELENMESİ
Sayı XXIII, ss.19-40.

Determination and Study of Number of Different Words Used by Students in Impromptu Speech
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh764
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya YILDIZ  
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIK VE AKADEMİK ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ, MOTİVASYONEL İNANÇLARI VE TEOG SINAVI TÜRKÇE PUANLARI: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ DENEMESİ
Sayı XXIII, ss.41-61.

Metacognitive Awareness And Academic Self-Efficacy Levels, Motivational Belief Of Secondary School 8th Grade Students And Their Turkish Points On The System For Transition To Secondary Education From Basic Education Examination: A Structural Equation Model Trial
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh767
Özet | Abstract | Tam Metin |

Olcay ÖZKAYA DUMAN  
DARÜLBEDAYİ’DEN TİYATRO’YA ATİPİK MODERNİST BİR KADIN: AFİFE JALE VE DÖNEMİ
Sayı XXIII, ss.63-83.

From Darülbedayi to Drama Modernizatıon Period Atypical A Woman: Afife Jale and Her Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferdi KOÇ  
BUHÛRÎZÂDE MUSTAFA ITRÎ’NİN HÂNENDELİĞİ, BESTEKÂRLIĞI VE TÜRK MÜZİĞİ MAKAMLARINI KULLANMA TEKNİĞİ
Sayı XXIII, ss.85-96.

Buhûrîzâde Mustafa Itrî’s Singing, Composing And Using Technique Of Turkish Music Maqams
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kevser TAŞDÖNER  
HELLENİSTİK DÖNEMİN KÜÇÜK BİR KRALLIĞI: KOMMAGENE
Sayı XXIII, ss.97-118.

Commagene: A Little Kingdom of the Hellenistic Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh778
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÇOG  
ERMENİ-GÜRCÜ DİNÎ MÜNASEBETLERİNE DAİR BAZI TESPİTLER (V-XII. YÜZYIL)
Sayı XXIII, ss.119-137.

Some Observations on the Armenian-Georgian Religious Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh770
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ARSLAN  
EL-CÂMİU'S-SAHÎH'İN "KİTÂBU'R-RİKÂK" BÖLÜMÜNÜN BÂB BAŞLIKLARINA GÖRE BUHÂRÎ'NİN RİKÂK ANLAYIŞI
Sayı XXIII, ss.139-162.

Bukhari’s understanding of rikâk , according to the the littles of bâb in chapter of “Kitâbu’r-rikâk” of el-Câmiu’s-Sahîh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh772
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal Ramazan HAYKIRAN  
MAHMÛDABÂD ÖRNEĞİNDE İLHANLILARDA ŞEHİRLİLEŞME FAALİYETLERİ
Sayı XXIII, ss.163-185.

Urbanization Activities of the Ilkhands: The Case of Mahmoudabad
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh774
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri ÇINARCI  
SÖZ MEYDANINDA İKİ HÜKÜMDAR: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN VE ŞAH TAHMASB’IN MÜŞÂ’ARESİ
Sayı XXIII, ss.187-210.

Two Poet Emperors: Suleyman the Magnificient and Shah Tahmasb’s Reciprocal Poem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh752
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı SAYLAN Fatih ÖZKAN, Fulya ÖNER ARMAĞAN, Oktay BEKTAŞ  
OPINIONS OF TEACHERS ON “THIS IS MY WORK” PROJECT COMPETITION
Sayı XXIII, ss.211-243.

“Bu benim eserim” proje yarışması hakkındaki öğretmen görüşleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh753
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar AKIN  
NICOLAS RÉMY ve DAEMONOLATREIA LIBRI TRES ya da ŞEYTAN İŞ BAŞINDA
Sayı XXIII, ss.245-301.

Nicolas Rémy and Daemonolatreia libri tres or Satan at Work
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh773
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem ODACIOĞLU Şaban KÖKTÜRK  
WOLFENSTEIN: THE OLD BLOOD OYUNUNUN TÜRKÇE YERELLEŞTİRİLMİŞ VERSİYONUNDA BENİMSENEN ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARI VE BUNUN OYNANABİLİRLİK DÜZEYİNE KATKISI
Sayı XXIII, ss.303-318.

The Adopted Translation Approaches in the Turkish Localized Version of The Wolfenstein: Old Blood and Its Contributıon to the Game Play Level
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh760
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz ÇOLAK  
I. TBMM’NİN DEVRİMCİ DİN ALİMLERİNDEN HACI SÜLEYMAN EFENDİ (BİLGEN) VE MECLİSTEKİ FAALİYETLERİ(1920-1923)
Sayı XXIII, ss.319-345.

A Revolutionist Religious Scholar of The First Grand National Assembly of Turkey: Hacı Süleyman Efendi (Bilgen) and His Services in the Parliament (1920-1923)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh761
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet İLYAS  
I VE II. DÖNEM TBMM’DE SİVEREK VE URFA MİLLETVEKİLLERİ İLE FAALİYETLERİ
Sayı XXIII, ss.347-361.

I And II. Period in Parliament By MP’s And Urfa Siverek And Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh718
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa GÜMÜŞ  
LEH VE MACAR MÜLTECİLERİNİN OSMANLI DEVLETİ’NE SIĞINMASI BEYİN GÖÇÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ?
Sayı XXIII, ss.363-387.

Polish and Hungarian Refugees in Ottoman: Could it be considered as a Brian Drain?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh762
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande EROL  
RAUF DENKTAŞ’IN ANKARA’DAKİ ZORUNLU İKAMET YILLARI VE FAALİYETLERİ (1964-1968)
Sayı XXIII, ss.389-408.

The Exile Years of Rauf Denktash’s in Ankara and His Activities (1964-1968)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh765
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih GENCER  
19. YÜZYILIN BAŞLARINDA HAKKÂRİ SANCAĞINA DAİR BAZI TESPİTLER
Sayı XXIII, ss.409-431.

Some Observations about the Hakkâri Sanjak at the Beginning of the 19th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh769
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe DEĞERLİ  
TALAŞ ŞEHRİNDE 1898 GREVİ
Sayı XXIII, ss.433-476.

Strike of 1898 in The Sawdust City
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh766
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim İSLAM  
KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA ÇUKUROVA’DA ERMENİ TERÖRÜ
Sayı XXIII, ss.477-492.

Armenian Terror in Çukurova During War of Independence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh783
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm TÜTÜNCÜ  
İNGİLTERE VE TÜRKİYE’DE ERKEN DÖNEM SENDİKACILIK ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
Sayı XXIII, ss.493-539.

A Comparative Analysis On Early Trade Unionism At England And Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh776
Özet | Abstract | Tam Metin |