XIII SayıEditör
Mustafa ALİCAN / Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2012

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFiliz ÇOLAK  
İZMİR’DE 21 TEMMUZ 1946 GENEL SEÇİMLERİNİN(HİLELİ SEÇİM) PROVASI: 1946 BELEDİYE SEÇİMLERİ
Sayı XIII, ss.1-14

The Trial of General Election of 1946, 21th July (Trickish Election) in Izmir: Regional Election

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal ÜNAL  
TÜRK FİKİR HAYATINDA REFİK HALİT KARAY
Sayı XIII, ss.15-34

Refik Halit Karay in Turkish Intellectual Life

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ÖZDEMİR KIZILKAN  
TANZİMAT’TAN SONRA OSMANLI’DA İHTİDA OLAYLARINA GAYR-İ MÜSLİMLERİN TEPKİSİ: İŞKENCE VE ZULÜMLER
Sayı XIII, ss.35-51

The Reaction of non-Muslims to Conversion Events in the After Tanzimat Period in Ottoman: Torment and Oppressions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer METİN  
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ TİCARETİNDE ROMANYA’NIN YERİ
Sayı XIII, ss.53-68

Romania's Position in the Foreign-Trade of the Period of Atatürk

Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Kıvanç ESEN  
PERDE VE SAHNE DERGİSİ ÇERÇEVESİNDE (1941-1945) ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİ’NDE SİNEMA ALGISI
Sayı XIII, ss.69-88

The Perception of Cinema in Early Modern Turkey in the Context of Journal of Perde ve Sahne (1941-1945)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasım BOLAT  
NAİMA’YA GÖRE DEVLET ADAMLARI ARASINDA MUHALEFET
Sayı XIII, ss.89-114

The Opposition Amongst Statesmans According to Naima

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ÖZDEMİR  
OSMANLI İDARESİNİN ERMENİ OKULLARINA YAKLAŞIMI (1878-1900)
Sayı XIII, ss.

The Approach of the Ottoman Rule to Armenian Schools (1878-1900)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halime S. ATALAY  
A RESEARCH ON ENGLISH HIGH SCHOOL FOR BOYS IN ISTANBUL: STUDYING THE 1927-1932 TERM
Sayı XIII, ss.149-179

İngiliz Erkek Lisesi Üzerine Bir Araştırma: 1927-1932 Dönemi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zaid Ahmed Çeviren: Kazım Uzun  
MÜSLÜMAN TARİH FELSEFESİ
Sayı XIII, ss.181-193

Muslim Philosophy of History

Özet | Abstract | Tam Metin |

Richard N. Frye Çeviren: Mustafa Alican  
ASUR VE SURİYE: EŞ ANLAMLI KELİMELER
Sayı XIII, ss.195-201

Assyria and Syria: Synonyms

Özet | Abstract | Tam Metin |

Peter CHARANİS Çeviren: İlcan Bihter BARLAS  
I. HAÇLI SEFERİ’NİN NEDENİ HAKKINDA BİR GREK KAYNAĞI
Sayı XIII, ss.203-205

A Greek Source on the Origin of the First Crusade

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasım BOLAT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: FAHRİYE EMGİLİ, BOŞNAKLARIN TÜRKİYE'YE GÖÇLERİ 1878-1934, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul: Nisan 2012, 520 sayfa
Sayı XIII, ss.207-211

Fahriye Emgili, Boşnakların Türkiye’ye Göçleri 1878-1934, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul: Nisan 2012, 520 sayfa

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat YOLUN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ANDREW T. PRICE SMITH, CONTAGION AND CHAOS: DISEASE, ECOLOGY AND NATIONAL SECURITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION, KÜRESELLEŞME VE SALGIN HASTALIKLAR, (Cambridge: MIT Press, 2009), 296 sayfa, 17,05 £, 978-0-262-66203-1
Sayı XIII, ss.213-215

Andrew T. Price-Smith, Contagion and Chaos: Disease, Ecology and National Security in the Era of Globalization, Küreselleşme ve Salgın Hastalıklar, (Cambridge: MIT Press, 2009), 296 sayfa, 17,05 £, 978-0-262-66203-1

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım UZUN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: CÜNEYT KANAT, TARİHİN MEDYA İLE İMTİHANI, TARİH, MEDYA VE KURGU, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2012, 160 sayfa, 12 TL
Sayı XIII, ss.217-221

Cüneyt Kanat, Tarihin Medya İle İmtihanı, Tarih, Medya ve Kurgu, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2012, 160 sayfa, 12 TL

Özet | Abstract | Tam Metin |