XXIV SayıEditör
Dr. Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNevzat KELEŞ  
ŞEDDÂDÎLER DEVRİNDE İLİM VE KÜLTÜR HAYATINA TESİR EDEN ŞAİR VE ÂLİMLER
Sayı XXIV, ss.1-23.

The Poets And Scholars That Affected The Scholarly And Cultural Lıfe In The Reıgn Of Shaddadids
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh799
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN  
TÜRKİYE SELÇUKLULARI DEVRİNDE ANADOLU’NUN TİCARET ŞEHİRLERİ
Sayı XXIV, ss.25-50.

Commercial Cities Of Turkey During The Domination Of Selçuk Empire
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun SAVUT  
AİLEDE HUKUKUN GÖZETİLMESİNİ MÜCBİR BİR ETKEN OLARAK “HUDUDULLAH” KAVRAMI
Sayı XXIV, ss.51-83.

Concept as a Forcing Factor in Observing Islamic Law in the Family Life: "Hududullah"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh797
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan POLAT  
ÇAPANOĞLU AHMED PAŞA’NIN MUHALLEFÂTI
Sayı XXIV, ss.85-120.

Muhallefât Of Çapanoğlu Ahmed Pasha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh786
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
BELÂGAT KİTAPLARINDA ‘AKİS’ SANATININ TARİF VE TASNİFİ
Sayı XXIV, ss.121-133.

The Definition And Classification Of The Akis In Rhetoric Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh808
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek CERAN  
ÇOCUKLARA ROL MODEL OLMASI BAKIMINDAN MİLLÎ MÜCADELE KAHRAMANLARI VE EDEBÎ ESERLERE YANSIMASI: “KURTULUŞUN KAHRAMANLARI” KİTAP DİZİSİ ÖRNEĞİ
Sayı XXIV, ss.135-157.

Characters Of The National Struggle And Their Reflection On Literary Works In Terms Being Role Models For Children: Sample Of “Kurtuluşun Kahramanları” Book Series
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh785
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tibet İNAL  
II. DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE’NİN TARAFSIZLIK POLİTİKASI
Sayı XXIV, ss.169-215.

Turkish Neutrality Policy During The Second World War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh805
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tekin İDEM  
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NIN KURULUŞU
Sayı XXIV, ss.217-231.

World War Two And Establishment Of Ministry Of Labor In Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh791
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan DEMİRBAŞ  
THE TREATY OF BALTA LİMANI’S ROLE IN ANGLO-OTTOMAN RELATIONS DURING THE MEHMET ALI PROBLEM
Sayı XXIV, ss.233-251.

Balta Limanı Antlaşmasının Mehmet Ali Paşa Sorunu Sürecinde İngiltere-Osmanlı İlişkilerindeki Rolü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh782
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı YURDİGÜL - İbrahim Ethem ZİNDEREN  
YENİ KAPİTALİZMİN BOŞ ZAMAN VE EĞLENCE ARACI OLARAK FACEBOOK OYUNLARI
Sayı XXIV, ss.253-265.

FACEBOOK GAMES AS A MEANS OF FREE TİME AND ENTERTAİMENT OF NEW CAPİTALİSM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh815
Özet | Abstract | Tam Metin |

Züriye ORUÇ  
ANADOLU’NUN MOĞOL HÂKİMİYETİ ALTINDAKİ SON DÖNEMİ: TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN SONU VE MOĞOLLARIN SELÇUKLU İDARESİNE EL KOYMASI (1308-1335)
Sayı XXIV, ss.297-323.

The Last Period of Mongol Domination in Anatolia: The Collapse of the Turkey Seljuk State and the Usurpation of Seljuk Administration by Mongols (1308-1335)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh777
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf YURDİGÜL - Naci İSPİR - Yavuz KÜÇÜKALKAN  
TELEVİZYON HABERLERİNİN ANLATI YAPISININ OLUŞTURULMASINDA KATEGORİZASYON SÜRECİ
Sayı XXIV, ss.325-338.

Categorization Process In Creating Narrative Structure Of Tv News
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh811
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerim SARIÇELİK  
TANZİMAT DÖNEMİ’NDE BİR İÇ GÜMRÜK UYGULAMASI OLARAK KIZANLIK VE TEVÂBİ GÜLYAĞI GÜMRÜK RÜSÛMU
Sayı XXIV, ss.339-352.

A Domestic Custom Practice during the Tanzimat (Reform) Era Rose-oil Customs Tariff in Kızanlık District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh809
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naci İSPİR - Yusuf YURDİGÜL - Yavuz KÜÇÜKALKAN  
HALKLA İLİŞKİLER ETİĞİ
Sayı XXIV, ss.353-375.

Public Relations Ethics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh812
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş SERTEL - Şahin YEDEK  
İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN KÜÇÜK EFENDİSİ: İAŞE NAZIRI KARA KEMAL BEY’İN HAYATI VE FAALİYETLERİ
Sayı XXIV, ss.377-403.

Little Lord Of Union And Progress: Minister Of Rationing Black Kemal’s Life And Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh802
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz BAYRAM  
MEDYA-SİYASET GÜNDEMİ İLİŞKİSİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE ULUSA SESLENİŞ KONUŞMALARININ GÜNDEM BELİRLEME GÜCÜ
Sayı XXIV, ss.405-438.

Agenda Setting Power of National Speeches within the Scope to Relation of Media-Policy Agenda in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh804
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÖZÇAKMAK - Kemal Zeki ZORBAZ  
TEHZÎB-İ AHLÂK VE ISLÂH-I NEFS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XXIV, ss.439-537.

Evaluation of the Book of Tehzîb-i Ahlâk ve Islâh-ı Nefs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh795
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Zafer DANIŞ - H. Zahid KARA - Fazilet ÇOLAK - Sena KIRPIK - Asilay AYYILDIZ  
SOSYAL HİZMET ve HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILARA YÖNELİK TUTUMLARI
Sayı XXIV, ss.539-559.

Departments Of Social Work And Nursing Students’ Attitudes Towards Elderlies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh820
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türker ELİTAŞ - Savaş KESKİN  
DAN BILZERIAN’S “MAN” PROFILE ON SOCIAL MEDIA FOCUSED ON “VEHICLE-MAIDEN-WEAPON” CONCEPTION
Sayı XXIV, ss.561-574.

"At, Avrat, Silah" Kavrayışı Bağlamında Dan Bilzerian'ın Sosyal Medyadaki "Erkek" Profili
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh771
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol ÖZTÜRK - Fatih KAYA  
ANADOLU AĞIZLARINDA TARIMLA İLGİLİ KELİMELER ÜZERİNE
Sayı XXIV, ss.575-606.

Related Words With Agriculture on The Anatolian Dialects
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh798
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamza ŞEKER  
MIZRAK ATAN İSKİT KRALI TASVİRLİ KERKİNİTİS BRONZ ŞEHİR SİKKESİ
Sayı XXIV, ss.607-620.

Cercinitis Bronze City Coin With Spear-Throwing Scythian King Depiction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh810
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhan Kemal SAYGI  
İZMİR’DE II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE ERMENİ CEMAATİ VE MECLİS-İ MEBUSAN'DAKİ TEMSİLCİLERİ
Sayı XXIV, ss.621-647.

Armenian Community In İzmir During The Second Constitutional Era And Their Representatives At The Chamber Of Deputies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh803
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa GÜMÜŞ  
TÜRKİSTAN’DA “VATAN MÜDAFACILARI”: KORBAŞILAR HAREKETİ VE ENVER PAŞA
Sayı XXIV, ss.649-682.

Patriotics in Turkistan: "Qorbashilar" Movement and Enver Pasha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh816
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal EKİN  
KAYABAĞ (DARSİYAK) ORTODOKS KİLİSELERİ
Sayı XXIV, ss.683-715.

Kayabağ (Darsiyak) Orthodox Churches
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh817
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande EROL  
KIBRIS MÜZAKERELERİ VE RAUF DENKTAŞ
Sayı XXIV, ss.717-760.

Cyprus Negotiations and Rauf Denktash
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh796
Özet | Abstract | Tam Metin |

Azize UYGUN  
İNCİLLERDE HZ. İSA’NIN CİN ÇIKARMA MUCİZESİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
Sayı XXIV, ss.761-790.

A Critical Approach To Miracle Of The Exorcism Of Jesus In Bibles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh814
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Tellioğlu Çeviren: Ömer TELLİOĞLU  
HİNDİSTAN MÜSLÜMANLARININ OSMANLI DEVLETİ’NE BAĞLILIĞININ SEMBO-LÜ: TRABLUSGARB VE BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA GÖNDERİLEN YARDIMLAR
Sayı XXIV, ss.791-808.

The Symbol of Commitment of Indian Muslims to Ottoman Empire: The Aids Sent During Tripoli and Balkan Vars
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh819
Özet | Abstract | Tam Metin |

G.Karpov Çeviren: Tahir AŞİROV  
1916 TARİHİNDE TÜRKMENLERİN AYAKLANMASI
Sayı XXIV, ss.809-826.

The revolt of the Turkmen in 1916
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh790
Özet | Abstract | Tam Metin |