XXVIII SayıEditör
Dr. Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİzzet ÇIVGIN  
12. HANEDAN’IN (MÖ. 1991-1782) AŞAĞI NÜBYE’DE KURDUĞU KALE-ÜSLER YA DA “ESKİ MISIR YAYILMACILIĞI”NIN BAŞLANGICI
Sayı XXVIII, ss.1-55.

Egyptian Fortresses in Lower Nubia during the 12th Dynasty (1991-1782 BC.) of the Middle Kingdom: Beginnings of Ancient Egyptian Colonialism and Imperialism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1007
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cuma Ali YILMAZ  
MAKEDONYALILARIN TARİHİ VE MENŞEİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
Sayı XXVIII, ss.57-70.

Some Comments on the Origins and History of Macedonians
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1011
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla Aksu KILIÇ  
TIMAR SİSTEMİ ÜZERİNE SİSTEM ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE BİR YAKLAŞIM: ORDU YÖRESİ
Sayı XXVIII, ss.71-107.

An Approach on the Tımar System in the Framework of System Analyses: Ordu Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1028
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ALANOĞLU  
1642 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERİNE GÖRE KIZUÇAN (PÜLÜMÜR) KAZÂSI
Sayı XXVIII, ss.109-140.

The Kaza of Kizucan (Pulumur) According to Awârid Register Dated 1642
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh999
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seydi Vakkas TOPRAK  
H. 1251 TARİHLİ HISNIMANSUR KAZASI NÜFUS DEFTERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XXVIII, ss.141-175.

The Assessment of the Census Record Book of Hısnımansur Town Dated h. 1251
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1001
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan OKTAY  
NÂBÎ’NİN MÜNŞE’ÂT’INDA YERLEŞİM YERLERİ ve DİYARBAKIR
Sayı XXVIII, ss.177-207.

The Residential Areas and Diyarbakır in Nabi's Munshaat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh972
Özet | Abstract | Tam Metin |

SAİM YÖRÜK  
KOZAN VE GÂVUR DAĞLARI HAKKINDA BİR LÂYİHA
Sayı XXVIII, ss.209-221.

A Brochure on Kozan and Gâvur Mountains
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1009
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Salih ERKEK  
OSMANLI TOPLUMUNDA BİR PSİKOLOJİK ŞİDDET VE MAHREMİYETE SALDIRI ARACI OLARAK KÜFÜR
Sayı XXVIII, ss.223-247.

Swearword as a Tool of Psychological Violence and Offence to Privacy in Ottoman Society
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1027
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
“ÂŞIK U MAHBÛB” AHVALİ ÜZERİNE BİR HÜKÜM VE MANZUM FETVÂ
Sayı XXVIII, ss.249-258.

A Verdict and Poetry Fatwa about situations of ‘Admirer and Beloved’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1024
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya ÖZCAN  
UŞAK YÖRESİNDE EVLİLİKLE İLGİLİ RİTÜEL VE BÜYÜSEL İÇERİKLİ PRATİKLER
Sayı XXVIII, ss.259-272.

Ritual and Magic-Based Practices about Marriage in Usak Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1014
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sena COŞĞUN KANDAL - Zeynep ÇAKMAK GÜREL  
1926 İLE 2005 YILLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN GEOMETRİ KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ
Sayı XXVIII, ss.273-298.

An Investigation by Comparing of Geometry Concepts in 1926 and 2005 Cirriculum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh980
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin COŞKUN  
12 MART 1971 MUHTIRASININ İNGİLİZ ARŞİV BELGELERİNDEKİ YANSIMASI
Sayı XXVIII, ss.299-309.

12 March 1971 Turkish Military Memorandum in British Documents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh978
Özet | Abstract | Tam Metin |

Füsun ÇOBAN DÖŞKAYA - Ercan KAÇMAZ  
DEPICTION OF TURKISH WOMEN AND THE HAREM LIFE IN THE MEMOIRS OF SOME WOMEN WRITERS IN THE EARLY 20TH CENTURY
Sayı XXVIII, ss.311-326.

20. Yüzyıl Başlarında Bazı Kadın Yazarların Anılarında Türk Kadınının ve Harem Yaşamının Tasviri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1037
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Kaan ÇALEN  
NİYAZİ BERKES’E GÖRE YUSUF AKÇURA NİÇİN UNUTULDU?
Sayı XXVIII, ss.327-346.

Why Yusuf Akcura was Forgotten According to Niyazi Berkes?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1015
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan DEMİRBAŞ  
A FRESH LOOK AT MAHMUD II’S PURPOSE IN CALLING RUSSIAN TROOPS TO ISTANBUL IN 1833
Sayı XXVIII, ss.347-378.

II. Mahmud’un Rus Askeri Birliklerini 1833 Yılında İstanbul’a Çağırma Amacına Yeni Bir Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh928
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema KOÇLU  
GOETHE’NİN “GENÇ WERTHER’İN ACILARI” ADLI ESERİNİN ÇEVİRİLERİNDE CİNSİYETE BAĞLI DİL KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı XXVIII, ss.379-391.

Comparison of Gender Related Language Usage in the Translations of Goethe’s “the Sorrows of Young Werther”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh973
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin DEMİR - Tunay KARAKÖK  
DER MUTTERSPRACHLICHE TURKISCHUNTERRICHT IM ISLAMISCHEN REALGYMNASIUM IN WIEN
Sayı XXVIII, ss.393-405.

Viyana İslam Lisesi’nde Türkçe Anadil Dersi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1013
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KARAYAMAN  
UŞAK REDİF TABURU ve YAPTIĞI HİZMETLER
Sayı XXVIII, ss.407-453.

Uşak Redif Battalion and Their Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh974
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep FEDAİ  
BİR POLİTİKA ALANI OLARAK ŞEKER VE ŞEKER PANCARI
Sayı XXVIII, ss.455-471.

Sugar and Sugar Beet as a Policy Area
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh966
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI - Ganime TOPAL - Muhammet AYDIN - Salih ERKEN - Sertan DAĞDELEN  
YEREL GAZETELERDE MUĞLA KIZ İLKÖĞRETMEN OKULU
Sayı XXVIII, ss.473-494.

Mugla Girls Teachers School For Primary Schools in Local Newspapers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh982
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ÇAKAR ÇELİK - Handan ARSLAN  
TURHAL’DA JEOLOJİK YAPININ ŞEHRE ETKİSİ
Sayı XXVIII, ss.495-507.

The Effect of Geological Structure on the City in Turhal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh996
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GÜLER  
FRANSA’NIN GÖÇ POLİKASI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XXVIII, ss.509-521.

The General Assessment of Immigration Policy of France
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1022
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf İNEL - Cüneyit AKAR - Servet Suna ÜZTEMUR  
ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÖNETİM BİÇİMLERİ KAVRAMLARINA YÖNELİK ALGILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞIYLA TESPİTİ
Sayı XXVIII, ss.523-540.

8th Students’ Perceptions Towards Administration Types: Revealing Their Cognitive Sturctures via Word Association Test
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh997
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice ÖZER  
POPÜLER KÜLTÜR VEYA “BEYAZ CAMIN” DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ: Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyonun Popüler Kültür Üzerine Etkisi
Sayı XXVIII, ss.541-562.

The Impact of Television on Popular Culture as a Mass Communication Tool
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1026
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra BAYRAK AYAŞ - Hande İNAN - Mehmet KARTAL - Atalay GACAR - Ümit YETİŞ  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı XXVIII, ss.563-580.

Examining Hopelessness Levels of School of Physical Education and Sport Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1000
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner SOLMAZ - Hakan YÜKSEL  
OYUNCULUK VE OYUNCULUĞUN TİYATRO VE SİNEMA SANATINA YANSIMASI
Sayı XXVIII, ss.581-591.

Acting and Reflection to Theater and Cinema Art of Acting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1018
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan YÜKSEL - Ülhak ÇİMEN  
TÜKETİM KÜLTÜRÜNDE MARKA BAĞIMLILIĞI VE KİŞİLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ
Sayı XXVIII, ss.593-604.

Brand Addiction in Consumption Culture and Effect on Personality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1019
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülhak ÇİMEN - Taner SOLMAZ  
KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ YA DA “YOLDAN ÇIKMA”NIN ERDEMLERİ ÜZERİNE
Sayı XXVIII, ss.605-621.

Red Riding Hood or about the Morality of “Leaving from Road”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1020
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Ethem ZİNDEREN - Ömer ALANKA - Aslıhan CEZİK  
YEREL BASIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET (ERZURUM YEREL BASININDA KADIN KÖŞE YAZARLIĞI)
Sayı XXVIII, ss.623-639.

Local Press and Gender (Women’s Columnists at Local Press of Erzurum)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1032
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahsin Emre FIRAT  
DİJİTAL MİZAHIN BİÇİMBOZUMU: BOBİLER.ORG ÖRNEĞİ
Sayı XXVIII, ss.641-655.

Distortion of Digital Humor: Sample of Bobiler.org
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1021
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ALTUNGÖK  
İSLAM TARİHİ KLASİK KAYNAKLARINDA MİTOLOJİK DÖNEM İRAN HÜKÜMDARLARI
Sayı XXVIII, ss.657-696.

Mythological Period Persian Emperors in Classical Resources of Islamic History
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh979
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmettin ALKAN  
TRABZON MEBÛSU ALİ ŞÜKRÜ BEY’İN TÜRK BASIN HAYATINDAKİ YERİ VE ENTELEKTÜEL KİMLİĞİ
Sayı XXVIII, ss.697-717.

Trabzon City’s Deputy Ali Sukru Beg’s Position And Intellectual Status İn Turkish Press
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh977
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
YUNUS EMRE’DE PEYGAMBERLERE YAPILAN GÖNDERGELER
Sayı XXVIII, ss.719-744.

References To The Prophets In Yunus Emre’s Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1004
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhan HAÇİN  
SİVAS MİLLETVEKİLİ EMİR (MARŞAN) PAŞA’NIN SİYASİ FAALİYETLERİ
Sayı XXVIII, ss.745-763.

Emir (Marsan) Pasha’s the Deputy of Sivas his Political Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh941
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KURUL - Nezahat SERİN  
KASTAMONU İBN NECCÂR CAMİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XXVIII, ss.761-801.

An Evaluation on Kastamonu Ibn Neccâr Mosque
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh952
Özet | Abstract | Tam Metin |

H.Hande Duymuş Florioti Çeviren: H. Hande DUYMUŞ FLORIOTI  
ASUR İMPARATORLUK SARAYINDA GÖREVLİ KADIN PERSONEL: ŠAKİNTU ÖRNEĞİ
Sayı XXVIII, ss.803-819.

Women Officials of the Assyrian Imperial Palace: The Case of the Shakintu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1017
Özet | Abstract | Tam Metin |