XXX SayıEditör
Dr. Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKevser TAŞDÖNER  
II. KYROS DÖNEMİ BATI ANADOLU’DA PERS HÂKİMİYETİ: SAVAŞ, DİRENİŞ, KAÇIŞ VE TESLİMİYET
Sayı XXX, ss.1-19.

Persian Hegemony in Western Anatolia in Period of Cyrus II: War, Resistance, Escape and Submission
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1068
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat TURAL  
HÜLÂGÛ HAN’IN BAĞDAT’I İSTİLASI (1258) VE TAHRİBE TEŞVİK MESELESİ
Sayı XXX, ss.21-50.

The Invasion Of Baghdad (1258) By Hulegu Khan And The Matter Of Provocation To The Destruction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1097
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berkant Muammer KAYATEKİN - Talha UĞURLUEL  
FATİH SULTAN MEHMED’İN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?
Sayı XXX, ss.51-59.

What is the cause of death of Fatih Sultan Mehmed?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1080
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya GEÇİLİ  
OSMANLI DEVLETİ’NDE HACILARIN GEMİLERLE NAKLEDİLMESİ SIRASINDA ALINAN ÖNLEMLER
Sayı XXX, ss.61-83.

The Precautions Taken During The Transfer Of The Pilgrims By Ships In The Ottoman State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1069
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan Can AKPINAR  
ARŞİV VESİKALARI TEMELİNDE PÜZANTİYON GAZETESİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME (1896-1918)
Sayı XXX, ss.85-119.

An Assessment About Puzantion Newspaper On The Basis Of Archive Records (1896-1918)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1089
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman KARABULUT  
BERGAMA KAZASI’NIN DEMOGRAFİK ve İSKÂN YAPISI (1831-1908)
Sayı XXX, ss.121-167.

Demographic and Settlement Structure Of Bergama District (1831-1908)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1074
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur ÜÇÜNCÜ  
İNGİLİZ VE AMERİKAN BASININA GÖRE MAREŞAL GOLTZ’ÜN ÖLÜMÜ
Sayı XXX, ss.169-185.

Marshal Goltz's Death in the Basis of the British Press and the American Press
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1070
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadir YURTOĞLU  
CUMHURİYET TÜRKİYE’SİNDE ARICILIK FAALİYETLERİ (1923-1960)
Sayı XXX, ss.187-219.

Beekeeping Activities In Turkey In The Republic Period (1923-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1083
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülhak ÇİMEN - Hakan YÜKSEL  
2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ BAĞLAMINDA POLİTİK KARİKATÜRLER: SABAH-CUMHURİYET VE AKİT GAZETELERİ ÖRNEĞİ
Sayı XXX, ss.221-239:

Politic Cartoons In The Context Of 2014 Presidential Elections: The Example Of Sabah - Cumhuriyet And Akit Newspapers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1062
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümmügülsüm CANDEĞER  
YEREL TARİH ÇALIŞMASINDA KAYNAKLARIN ÖNEMİ: BURDUR ÖRNEĞİ
Sayı XXX, ss.241-255.

Importance Of Resources In Local History Studies: Burdur Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1065
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla ŞENER  
1760-1780 YILLARI ARASI RUSYA’DA FRANSIZ HİKÂYE VE ROMAN ÇEVİRİSİ
Sayı XXX, ss.257-266.

French Novel And Story Translations In Russia During The 1760-1780’s
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1075
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümmügülsüm ALBİZ TELCİ - Fadime ÇOBAN  
BERTOLT BRECHT’İN “ÜÇ KURUŞLUK OPERA” ADLI ESERİNİN TÜRKÇEYE AKTARIMINDAKİ DİLSEL ÖĞELERİN KÜLTÜREL BOYUTLARIYLA İNCELENMESİ
Sayı XXX, ss.268-283.

Analysis of Cultural Dimensions of theGrammatical Items in Translation of Bertolt Brecht’s Three Penny Opera
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1095
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali PULAT  
YENİ LİSAN HAREKETİNİN GENÇ KALEMLER DERGİSİNDEKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XXX, ss.285-295.

An Evaluation Of The New Language Movement In The Young Pens Magazine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1096
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan BEŞALTI  
DIDYMOI: İKİZ ADALAR’IN ARKEOLOJİK POTANSİYELİ HAKKINDA İLK TESPİTLER VE DÜŞÜNCELER
Sayı XXX, ss.297-314.

Didymoi: First Detectives And Ideas About The Archeological Potential Of The Twin Islands
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1090
Özet | Abstract | Tam Metin |

Üzeyir YASAK - Zehra DURUKAN  
SPİL DAĞI MİLLİ PARKI’NIN TURİZM KAYNAKLARININ ANALİZİ
Sayı XXX, ss.315-347.

Analysis of Tourism Resources of Spil Mountain National Park
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1085
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice ARSLAN SÖZÜDOĞRU  
ANA DİL VE OKUL ÖNCESİ YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ
Sayı XXX, ss.349-363.

The Mother Language And Arabic Teaching As A Pre-School Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1091
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Çağlar DENİZ - Yusuf EKİNCİ - A. Banu HÜLÜR  
YABANCI VE MARJİNAL OLARAK ÖTEKİ: YERLEŞİK VE YABANCI İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SURİYELİ SIĞINMACILAR
Sayı XXX, ss.365-392.

Syrian Asylum Seekers in Terms of the Relations Between Stranger-Marginal-Resident
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1099
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek CERAN - Merve ÇOBAN  
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERS KİTABINDAKİ METİNLERDE GEÇEN ATASÖZÜ VE DEYİMLERİ ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı XXX, ss.393-417.

An Examination On Grade 7 Students’ Levels Of Learning Proverbs And Idioms Included In The Texts Of Their Course Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1066
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer OBUZ  
CUMHURİYET DÖNEMİNİN “ÇILGINLIK GECESİ”:YILBAŞI EĞLENCELERİ VE ELEŞTİRİLER
Sayı XXX, ss.419-442.

“Delirium Nights” Of The Republican Period: Parties On New Year’s Eve And Criticisms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1072
Özet | Abstract | Tam Metin |