XXXI SayıEditör
Dr. Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErhan YOSKA  
UYGUR DEVLETİ’NİN YENİSEY KIRGIZLARI İLE İLİŞKİLERİ
Sayı XXXI, ss.1-17.

The Relationships Of Uygur State With Yenisei Kirghizs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin AKTAŞ  
TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NDE PROTOKOL UYGULAMALARI
Sayı XXXI, ss.19-48.

Protocol Applications in Turkish Seljuq Empire
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berkant Muammer KAYATEKİN - Talha UĞURLUEL  
YAVUZ SULTAN SELİM’İN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?
Sayı XXXI, ss.49-55.

What is the cause of death of Yavuz Sultan Selim?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1105
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin KÖFTÜRCÜ  
MARTİN LUTHER VE OSMANLI DEVLETİYLE İLİŞKİLERİ
Sayı XXXI, ss.57-70.

Relations Between The Ottoman Empire And Martin Luther
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1064
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
ŞEYHÜLİSLÂM HOCAZÂDE MUHAMMED EFENDİ’NİN MANZUM FETVÂLARI
Sayı XXXI, ss.71-82.

Sheikh Al-Islam Hocazade Muhammad Efendi’s In Verse Fatwas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurgül BOZKURT  
BAĞDAT VİLÂYETİ’NDE OSMANLI DÖNEMİNE AİT MODERN ASKERİ OKULLAR
Sayı XXXI, ss.83-111.

Modern Military Schools In Baghdad Province During The Ottoman Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1114
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah LÜLECİ  
OSMANLI DEVLETİ’NDE AYRILIKÇI FAALİYETLERE BİR ÖRNEK: RUM CASUSLAR (1914-1918)
Sayı XXXI, ss.113-130.

An Example of the Separatist Activities in the Ottoman State: The Greek Spies (1914-1918)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1115
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadir YURTOĞLU  
DEMOKRAT PARTİ (DP) DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI VE PETROL POLİTİKALARI (1950-1960)
Sayı XXXI, ss.131-172.

Petroleum Exploration Activities And Petroleum Policies In Turkey During Democrat Party (DP) (1950-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1076
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esat AKTAŞ  
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN BAŞLANGICINDAN RUS İŞGALİNE; BAYBURT VE ÇEVRESİNDE SALGIN HASTALIKLAR
Sayı XXXI, ss.173-201.

From The Beginning Of The World War I To The Russian Invasion: Epidemics In And Around Bayburt
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz AKPINAR  
KAYSERİ TAYYARE FABRİKASI
Sayı XXXI, ss.203-233.

The Kayseri Aircraft Factory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1112
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra MİNDİVANLI AKDOĞAN  
KÖY ENSTİTÜLERİNDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİ
Sayı XXXI, ss.235-273.

Geography Teaching In Village Institutes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1118
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sultan ŞİMŞEK  
ARAP EDEBİYATINDA HİKMET TÜRÜNE BİR ÖRNEK OLARAK HİKEM-İ ‘ATÂİYYE VE EDEBÎ ÖZELLİKLERİ
Sayı XXXI, ss.275-295.

As an Example of Wisdom in Arabic Literature Hikem-i Atayiyye and Its Literary Properties
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1116
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine KEF  
GELENEKLE YAŞAYAN ŞEHRİN HAFIZASI
Sayı XXXI, ss.297-314.

Traditional City’s Memory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1082
Özet | Abstract | Tam Metin |

Coşkun DOĞAN  
DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN TÜRKİYE’YE EKONOMİK AÇIDAN ETKİLERİ
Sayı XXXI, ss.315-329.

The Effects Of Irregular Immigrants On Turkey’s Economy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysel Nursen DURDAĞI  
HOLISTIC AND INDEPENDENT APPROACHES IN THE SECOND LANGUAGE ACQUISITION
Sayı XXXI, ss.331-341.

İkinci Dil Ediniminde Holistik ve Bağımsız Yaklaşımlar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1093
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali YAĞLI  
OCTAVE FEUILLET’NİN “BİR FAKİR DELİKANLININ HİKAYESİ”ADLI ROMANININ AHLAKİ DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ VE TÜRK SİNEMASINA YANSIMASI
Sayı XXXI, ss.343-359.

Examination Of The Nouvel The Story Of A Poor Young Man By Octave Feuillet In Terms Of Moral Values And Its Reflection In Turkish Cinema
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1103
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülfidan AYTAŞ - Şaban KÖKTÜRK  
SÖZLÜ ÇEVİRİDE BİR DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK RUBRİK
Sayı XXXI, ss.361-375.

Rubric As An Assesment Instrument Within Interpreting Studies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1111
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif KÜÇÜK DURUR - D. Can ŞİMŞEK  
MODERN TESETTÜRLÜ KADININ DÖNÜŞÜMÜ: ÂLÂ DERGİSİ ÖRNEĞİ
Sayı XXXI, ss.377-397.

Formation Of Modern Women Wearing Veiling: Example Of Âlâ Journal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1109
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Zahit CAN - Burcu TÜRKMEN  
BİLGİSAYAR OYUNLARININ YABANCI DİL EĞİTİMİNE KATKISININ ARAŞTIRILMASI: ANADİLİ TÜRKÇE OLAN 100 YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ
Sayı XXXI, ss.399-435.

Study On The Contribution Of Computer Games To The Foreign Language Education: Research Sample On 100 Higher Education Students Whose Native Languages Is Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1098
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rukiye ÖZTÜRK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TARİHİN BAŞLANGIÇLARI: ESKİ YAKINDOĞU KÜLTÜR VE UYGARLIKLARI
Sayı XXXI, ss.437-444.

The Beginnings of History: Ancient Near Eastern Cultures and Civilisations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1106
Özet | Abstract | Tam Metin |