XII SayıEditör
Mustafa ALİCAN / Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2012

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenArmand SAG  
THE BALKANS IN TURKISH HISTORIOGRAPHY: A PRELIMINARY DISCUSSION
Sayı XII, ss.1-22

Türk Tarihyazımında Balkanlar: Bir Giriş

Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Hande DUYMUŞ FLORIOTI  
YENİ ASUR DÖNEMİ YAZILI KAYNAKLARINDA BİT-BAHİYANİ ARAMİ KRALLIĞI
Sayı XII, ss.23-40

Bit-Bahiani Aramaic Kingdom in the Neo-Assyrian Written Sources

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma AY ARÇIN  
HİTİT METİNLERİNDE GEÇEN GEBELİK KONUSUNA KISA BİR BAKIŞ
Sayı XII, ss.41-61

A Brief Look at Pregnancy in the Hittite Texts

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erşah ÇAKIR Nafize TATAR, Figen ERDOĞDU  
‘HALATLARI KESEYİM Mİ?’ PLUTARKHOS’DAN ALINTIYLA BİR OLASILIK DENEMESİ
Sayı XII, ss.63-73

'Shall I Cut the Ropes' the Probability Experiment with Citation from Plutarch

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan ÖZGÜN  
İZMİR LİMAN’INDAN ZEYTİNYAĞI İHRACATI (1869- 1912)
Sayı XII, ss.75-93

Olive Oil Export from the Port of Izmir (1869-1912)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem ÖZKÜÇÜK  
DEMOKRAT PARTİ’NİN DEMOKRASİ SÖYLEMLERİ ( 1946-1957 )
Sayı XII, ss.95-115

Democratic Discourses of Democratic Party ( 1946-1957 )

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat SOLAK  
MEMLÛKLER VE ALÂİYYE
Sayı XII, ss.117-128

Mamluqs and Alaiyya

Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan ACAR  
URLA HERSEKZADE AHMET PAŞA HAMAMI’NIN ARAŞTIRMA KAZISI SONRASINDA RÖLÖVE-RESTİTÜSYON-RESTORASYON YAKLAŞIMI
Sayı XII, ss.129-153

The Urla Hersekzade Ahmet Pasha Bath of Approach of After Research Excavation Surveying-Restutition-Restoration

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan BALCI  
MEDRESELERİN ISLAHI KONUSUNDA SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN HAZIRLATTIĞI BİR LAHİYANIN TAHLİLİ
Sayı XII, ss.155-191

Analysis of a Pleading Prepared by Sultan Adbulhamid II on Improvement of Madrasahs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet TEKİN  
TEMETTÜAT DEFTERLERİNE GÖRE TURGUTLU’NUN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU (1844- 1845)
Sayı XII, ss.193-220

Social and Economic Situation of Turgutlu According the Temettuat Records (1844- 1845)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal KOÇ  
HİNDİSTAN’DA TÜRKLÜK MÜSLÜMAN TÜRK İMPARATORLARI HÜMÂYÛN ŞAH
Sayı XII, ss.221-233

Turkishness in India Muslim Turkish Emperors Humayun Shah

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammad Manazir Ahsan Çeviren: Mehmet Emin Şen  
ABBASİLER DÖNEMİNDE SOSYAL HAYAT (EV İÇİNDE VE AÇIK HAVADA OYNANAN OYUNLAR)
Sayı XII, ss.235-260

Social Life in Abbasid Period (Indoor and Outdoor Games)

Özet | Abstract | Tam Metin |

David P. Charles Çeviren: Celal ÖNEY  
CESUR MÜSLÜMAN TÜRKLERİN BİR GRUP MORMON MİSYONERİNİ ANTEP’TE ERMENİLERİN SALDIRILARINDAN KURTARDIĞI GÜN
Sayı XII, ss.261-283

The Day the Brave Sons of Mohamed Saved a Group of Mormons

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım UZUN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DAN DINER, MÜHÜRLENMİŞ ZAMAN, İSLAM DÜNYASINDAKİ DURGUNLUK ÜZERİNE, Çeviri: Sabir Yücesoy, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2011, 214 sayfa, 20 TL.
Sayı XII, ss.285-294

Dan Diner, Mühürlenmiş Zaman, İslam Dünyasındaki Durgunluk Üzerine, Çeviri: Sabir Yücesoy, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2011, 214 sayfa, 20 TL.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal ÜNAL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MİLLİ MÜCADELE TARİHİNDE ESKİMEYEN HATIRAT: MİNELBAB İLELMİHRAB
Sayı XII, ss.295-300

An Ageless Memories in the History of National Struggle: Minelbaba İlelmihrab

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali MIYNAT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ERSEL TOPRAKTEPE (edit.), SİKKELER NE ANLATIR? ORTAÇAĞ ANADOLU SİKKELERİNDE SİMGELER VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK (WHAT THE COINS TELL US? SYMBOLS AND MULTICULTURAL ASPECTS MEDIEVAL ANATOLIAN COINS), 128 sayfa, Yapı Kredi Yayınları - 2980, İstanbul 2009, ISBN 978-975-08-1682-6, 40 TL
Sayı XII, ss.301-304

Ersel Topraktepe (edit.), Sikkeler Ne Anlatır? Ortaçağ Anadolu Sikkelerinde Simgeler ve Çokkültürlülük (What the Coins Tell Us? Symbols and Multicultural Aspects Medieval Anatolian Coins), 128 sayfa, Yapı Kredi Yayınları - 2980, İstanbul 2009, ISBN 978-975-08-1682-6, 40 TL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Efe DURMUŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: LANGLOIS, CH. V. (CHARLES VICTOR), 1863-1929- CH. (CHARLES) SEIGNOBOS(1854-1942), TARİH TETKİKLERİNE GİRİŞ, Çev. Galip Ataç, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010, 336 s.
Sayı XII, ss.305-310

Langlois, Ch. V. (Charles Victor), 1863-1929- Ch. (Charles) Seignobos (1854-1942), Tarih Tetkiklerine Giriş, Çev. Galip Ataç, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010, 336 s.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Züleyha USTAOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TUFAN GÜNDÜZ, NİSANIN 2 GÜNÜ, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2011, ISBN: 978-605-4052-59-2
Sayı XII, ss.311-313

Tufan Gündüz, Nisanın 2 Günü, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2011, ISBN: 978-605-4052-59-2

Özet | Abstract | Tam Metin |