XI SayıEditör
A. Teyfur ERDOĞDU

Editör Yardımcısı


İzmir  2011

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFiliz ÇALIŞLAR YENİŞEHİRLİOĞLU  
OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ ARAŞTIRMALARI VE ÖNERİLER
Sayı XI, ss.7-11Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih YAZICI Ahmet ŞİMŞEK  
TARİH ÖĞRETİMİNDE NESNELLİK SORUNU
Sayı XI, ss.13-32Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Sonnur ÖZCAN  
İSLÂMİYET ÖNCESİ (CÂHİLİYE DEVRİ) ARAP KÜLTÜRÜNDE RİVÂYET YA DA TARİH BİLİNCİ
Sayı XI, ss.33-51Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem GENÇ  
ORTAÇAĞ AVRUPASI’NDA TARİHYAZIMI ÇERÇEVESİNDE PAUL THE DEACON VE LOMBARDLARIN TARİHİ ADLI ESERİ
Sayı XI, ss.53-73

Paul the Deacon and His Work Named History of Lombard in the Context of Medieval European Historyography

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ergin AYAN  
TÜRK TARİHYAZIMININ EVRİMİNDE ANNALES KURAMININ YORUMU
Sayı XI, ss.75-101

Interpretation of the Annales Theory of the Evolution of the Turkish Historyography

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Hüseyin GÜNEŞ  
BİR ÜSTÂD-I ÂLEM: MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Sayı XI, ss.103-119Özet | Abstract | Tam Metin |

Altan ÇETİN Tülay METİN  
TEDKİK VE TENKİD BİZDE TARİH VE MÜVERRİHLER HAKKINDA
Sayı XI, ss.121-130Özet | Abstract | Tam Metin |

Dritan EGRO Çeviren: Galip ÇAĞ  
TARİHÇİ Mİ? SİYASETÇİ Mİ? DEVLET İNŞACILARI OLARAK BALKAN TARİHÇİLERİ
Sayı XI, ss.131-139Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ARTVİNLİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme Yirminci Yüzyılda Tarih Yazımı
Sayı XI, ss.141-145Özet | Abstract | Tam Metin |

Akif PAMUK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Tarih Nasıl Yazılır? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji
Sayı XI, ss.147-150Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasım BOLAT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Milli Tarihin İnşası
Sayı XI, ss.151-158Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Teyfur ERDOĞDU  
PROF. DR. HALİL İNALCIK İLE SÖYLEŞİ TARİHÇİLERİN KUTBÜ’L-AKTABI PROF. DR. HALİL İNALCIK İLE TARİHYAZICILIĞININ PÜF NOKTALARI ÜZERİNE BİR MÜLAKAT
Sayı XI, ss.159-161Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan KAĞNICI  
PROF. DR. MARIO LIVERANI İLE SÖYLEŞİ
Sayı XI, ss.163-166Özet | Abstract | Tam Metin |