X SayıEditör
Mustafa ALİCAN / Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2011

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSalim AYDÜZ  
OSMANLI SİLAHLARI, SİLAH ÜRETİM MERKEZLERİ VE LİTERATÜRÜ TARİHİ
Sayı X, ss.1-37

Ottoman Armory: Production Centers and Literature

Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk DOĞAN  
OSMANLI’DA BOĞAZİÇİ’NDE BALIKÇILIK ( 18. YÜZYIL- 20.YÜZYIL)
Sayı X, ss.39-57

Fishing in Ottoman Bosphorus (18th century-20th century)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan ÖZGÜN Olcay P. YAPUCU  
BATI ANADOLU’NUN YOL AĞI: ARAŞTIRMALAR- II KUŞADASI LİMANI VE KERVAN YOLLARI
Sayı X, ss.59-71

Routes Networks in Western Anatolia: Researchs-II Harbour of Kısadasi and Caravan Roads

Özet | Abstract | Tam Metin |

Galip ÇAĞ  
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE TÜRKÇÜLÜK YANSIMALARI: MEHMET TEVFİK (BİLGE) BEY’İN “MANASTIR VİLAYETİNİN TARİHÇESİ” ADLI ESERİ
Sayı X, ss.73-85

Appearance of Turkism in the Period of Meshrutiyet II: Mehmet Tevfik (Bilge) Bey's "Manastır Vilayetinin Tarihçesi"

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erşah ÇAKIR Figen ERDOĞDU-Nafize TATAR  
NÜMİZMATİKTEN TARİHE KATKI SİKKELERDEKİ YAPILARA HARİKA BİR ÖRNEK: İSKENDERİYE FENERİ
Sayı X, ss.87-99

A Contribution to History from Numismatic A Great Example to Structures on Coins: Lihgthouse of Alexandreia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezai BALCI Savaş SERTEL  
CUMHURİYET DÖNEMİNDE TUNCELİ’DE MEYDANA GELEN DOĞAL AFETLER VE ALINAN TEDBİRLER (1940-1970)
Sayı X, ss.101-122

Natural Disasters in Tunceli in the Period of Republic 1940-1970

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem GENÇ  
KARA ÖLÜM: 1348 VEBA SALGINI VE ORTAÇAĞ AVRUPA’SINA ETKİLERİ
Sayı X, ss.123-150

Blaxk Death: 1348 Plague and its Effencts on the Medieval Europe

Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa GÜMÜŞ  
1893’TEN 1923 CHESTER PROJESİ’NE TÜRK TOPRAKLARINDA DEMİRYOLU İMTİYAZ MÜCADELELERİ VE BÜYÜK GÜÇLER
Sayı X, ss.151-194

From 1893 to 1923 Chester Project Railway Concession Fights on Turkish Lands and Great Powers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Peter CHARANIS Çeviren: Mustafa ALİCAN  
KÜLTÜREL ÇEŞİTLENME VE ANADOLU’DA BİZANS İKTİDARININ ÇÖKÜŞÜ
Sayı X, ss.195-217

Cultural Diversity and the Breakdown of Byzantine Power in Asia Minor

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÜRETEN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ATİNALI PERİKLES: YAŞAMI VE DÖNEMİ
Sayı X, ss.219-226

Atinalı Perikles: Yaşamı ve Dönemi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal ÜNAL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ATA YADİGARI AHLAT
Sayı X, ss.227-231

Ata Yadigarı Ahlat

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım UZUN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ORTAÇAĞ TÜRK DEVLETLERİNDE SUÇ VE CEZA
Sayı X, ss.241-244

Ortaçağ Türk Devletlerinde Suç ve Ceza

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim BEYTER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN DAĞILIŞI
Sayı x, ss.241-244

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Dağılışı

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ergün LAFLI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: II. ULUSLARARASI IONIA KONFERANSI 30 MAYIS-1 HAZIRAN 2011, İZMİR
Sayı X, ss.245-250

The Second International Conference of Ionia

Özet | Abstract | Tam Metin |