IX SayıEditör
Mustafa ALİCAN / Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2011

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYasir YILMAZ  
A CRITIQUE OF ‘ECONOMIC SUCCESS’ IN THE POPULAR CULTURE AND HISTORIOGRAPHY: A SEARCH FOR ALTERNATIVE PERSPECTIVES
Sayı IX, ss.1-17

Tarih Yazımı ve Popüler Kültür Çerçevesinde ‘Ekonomik Başarı’nın Eleştirisi: Alternatif Bir Tarif Arayışı

Özet | Abstract | Tam Metin |

Galip ÇAĞ Altan ÇETİN  
BOSNA’NIN OSMANLI İDARESİNE GEÇİŞİNDE BOGOMİLLİĞİN ETKİSİ
Sayı IX, ss.19-35

Bogomilism Effect on the Bosna’s Transition under Ottoman Rule

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Fatih ÇALIŞIR  
DECLINE OF A “MYTH”: PERSPECTIVES ON THE OTTOMAN “DECLINE”
Sayı IX, ss.37-60

Bir “Mit”in Çöküşü: Osmanlı “Gerileyişi” Üzerine Perspektifler

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayna ASKEROĞLU  
ÇARLIK RUSYA’SINDA MEŞRUTİ İDARENİN YAPISI
Sayı IX, ss.61-72

The Structure of the Constitutional Administration in Tsarist Russia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyhan ASMA Sevil ÇETİR  
ŞOLOHOV’UN “VE DURGUN AKARDI DON” ADLI ESERİNDE KADIN, AHLÂK, DİN VE SAVAŞ TEMASI
Sayı IX, ss.73-90

Sholokhov’s Novel “And Quiet Flows The Don” Woman Moral Religion And War Theme

Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz ÇOLAK  
İZMİR’DE DEMOKRAT PARTİ TEŞKİLATININ KURULUŞU
Sayı IX, ss.91-111

The Establishment of the Democratic Party Organization in İzmir

Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal ÖNEY  
ERMENİ KOMİTELERİNİN ANADOLU’DAKİ ÖRGÜTLENMESİ HAKKINDA SULTAN II. ABDÜLHAMİD’E AMERİKA’DAN GÖNDERİLEN BİR İHBAR MEKTUBU
Sayı IX, ss.113-140

A Denunciation Letter Which Was Sent to Sultan Abdulhamid II. from America About Armenian Committee's Organizations in Anatolia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ira M. LAPIDUS Çeviren: Kazım UZUN  
ERKEN İSLAM TOPLUMUNUN GELİŞİMİNDE DİN VE DEVLET AYIRIMI
Sayı IX, ss.141-168

The Separation of State and Religion in the Development of Early Islamic Society

Özet | Abstract | Tam Metin |

Deno J. GEANAKOPLOS Çeviren: Mustafa ALİCAN  
BİZANS İMPARATORLUĞU’NDA KİLİSE VE DEVLET: SEZAROPAPİZM SORUNUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK
Sayı IX, ss.169-198

Church and State in the Byzantine Empire: A Reconsideration of the Problem of Caesaropapism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay METİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MEMLUK SULTANLIĞI DEVRİNDE DİMAŞK (ŞAM)
Sayı IX, ss.199-204

Dimaşk fi Asrı Selâtin el-Memâlik

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÜRETEN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ESKİÇAĞDA YAŞANMIŞ BÜYÜK AŞKLAR: ANTİK VE KLASİK KAYNAKLARA GÖRE KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİ
Sayı IX, ss.205-210

Eskiçağda Yaşanmış Büyük Aşklar: Antik ve Klasik Kaynaklara Göre Kadın-Erkek İlişkileri

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fehim KURULOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TÜRKLÜĞÜN ANADOLU'DAN TASFİYESİ: ALEMDAR GAZETESİ'NE GÖRE MÜTAREKE DÖNEMİNDE İTTİHATÇILIK
Sayı IX, ss.211-214

Türklüğün Anadolu’dan Tasfiyesi: Alemdar Gazetesi’ne Göre Mütareke Döneminde İttihatçılık

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif ERDOĞRU  
2. ULUSLARARASI BODRUM SEMPOZYUMU ( 9-12 Mayıs 2011)
Sayı IX, ss.215-219

The Second International Symposium of Bodrum (9-12 May 2011)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Altan ÇETİN  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GENÇ BİLİM ADAMLARI SEMPOZYUMLARI
Sayı IX, ss.221-222

The Young Scientists Symposiums of the Institute of Social Sciences in Gazi University

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yücel NAMAL  
Prof. Dr. M. ŞERİF BAŞTAV’LA SÖYLEŞİ
Sayı IX, ss.223-235

An Interview with Prof. Şerif Baştav

Özet | Abstract | Tam Metin |