VIII SayıEditör
Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2010

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSüleyman ÖZKAN  
TÜRKİYE’DEKİ ÖZEL KOLEKSİYONLARIN GÜNÜMÜZE ETKİLERİ
Sayı VIII, ss.1-17

The Effects of Special Collections to the Modern Day

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KARAYAMAN  
İSMET İNÖNÜ’NÜN UŞAK’TA TAŞLANMASI OLAYININ SEBEP ve SONUÇLARI
Sayı VIII, ss.19-49

The Cause and Effects of the Stone's Throw to İsmet İnönü in Uşak

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özer KÜPELİ  
BATIDA SAFEVİ ÇALIŞMALARININ GELDİĞİ AŞAMA VE SON YILA DAİR BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
Sayı VIII, ss.51-61

The Safawid Studies in the West and A Bibliographic Essay Concerning the Last Year

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ALİCAN  
AYARTILMIŞ ÖZNE: PSİKOTARİHSEL BİLGİNİN ELEŞTİRİSİNE GİRİŞ (BİR TASLAK)
Sayı VIII, ss.63-73

The Seduced Subject: An Introduction to the Criticism of Psychohistorical Knowledge (A Framework)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa GÜLTEKİN  
“V FOR VENDETTA”: SONSUZ BİR “BAŞKALDIRI” PRATİĞİ YA DA TOPLUMSAL İMGELEMİN KIŞKIRTICILIĞI
Sayı VIII, ss.75-77

"V For Vendetta": An Eternal Practice of "Rebellion" or the Incendiarism of Social Imagery

Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Mustafa ERAVCI İlker KİREMİT  
LALE DÖNEMİ VE PATRONA HALİL İSYANI ÜZERİNE YENİ DEĞERLENDİRMELER
Sayı VIII, ss.79-93

New Estimates on the Lale Period and Rebellion of Patrona Halil

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan ÖRMECİ  
JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ
Sayı VIII, ss.95-109

Young Turks and the Committee of Union and Progress

Özet | Abstract | Tam Metin |

Minhac Sirâc CÜZCÂNÎ Çeviren: Akbar A. AGHDAM  
TABAKAT-I NASIRÎ (ON İKİNCİ TABAKA: SELÇUKLULAR)
Sayı VIII, ss.111-140

Tabakat-i Nasıri (12th Chapter: Saljuqs)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Harold BOWEN Çeviren: Mustafa ALİCAN  
BAZI ERKEN DÖNEM SELÇUKLU VEZİRLERİ HAKKINDA NOTLAR
Sayı VIII, ss.141-149

Notes on Some Early Seljuqid Viziers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Axel HAVEMANN Çeviren: Kazım UZUN  
SELÇUKLU SURİYE’SİNDE VEZİR VE REİS: KENTİN KENDİ KENDİNİ TEMSİL MÜCADELESİ
Sayı VIII, ss.151-163

The Vizier and the Rais in Saljuq Syria: The Struggle for Urban Self-Representation

Özet | Abstract | Tam Metin |

Walter Ullmann Çeviren: Gaye A. AGHDAM (YAVUZCAN)  
PROFESÖR WALTER ULLMANN: ORTAÇAĞ TARİHÇİLİĞİNE ESASLI KATKILAR
Sayı VIII, ss.165-167

Professor Walter Ullman: Radical Contributions to Medieval Historiography

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hâce Reşideddîn Fazlallah Hemedânî Çeviren: Onur Kutlu ŞENTÜRK  
LEMSER KALESİ’NİN KURTARILMASINDAN (İSMÂİLÎLER TARAFINDAN ALINMASINDAN) BAHİSTİR
Sayı VIII, ss.169-171

Kısmet-i İsmâilîyân ve Fâtımîyân ve Nizârîyân ve Dâ'îyân ve Refîkân

Özet | Abstract | Tam Metin |

Utku ÖZMAKAS  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DÜNYA-TARİHİNİN SINIRINDA TARİH
Sayı VIII, ss.173-178

Dünya-Tarihinin Sınırında Tarih

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgül ÇİLİNGİR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ANTİK YUNAN VE ROMA SANATINDA CİNSELLİK VE EROTİZM
Sayı VIII, ss.179-183

Antik Yunan ve Roma Sanatında Cinsellik ve Erotizm

Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman AŞIK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PAUL CAMBON'UN İSTANBUL BÜYÜKELÇİLİĞİ VE ERMENİ MESELESİ
Sayı VIII, ss.185-189

Paul Cambon’un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şebnem ARDA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BİZANS, BİR ORTAÇAĞ İMPARATORLUĞUNUN ŞAŞIRTICI YAŞAMI
Sayı VIII, ss.191-198

Bizans, Bir Ortaçağ İmparatorluğunun Şaşırtıcı Yaşamı

Özet | Abstract | Tam Metin |