VII SayıEditör
Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2010

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOsman KARATAY  
ETNİK TUTUMUN SINIRLARI VE SİYASİ YANSIMALARI
Sayı VII, ss.1-6

The Borders and Political Reflections of Ethnical Attitude

Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar ÇORUH  
DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ” DERSİ VE GEREKÇESİ
Sayı VII, ss.7-23

The Lesson of "Multidisciplinary Science History" and Its Excuse

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice PALAZ ERDEMİR Halil ERDEMİR  
GÜNEYBATI ASYA VE AVRASYA’DA İSKİT ASKERİ İZLERİ
Sayı VII, ss.25-37

Traces of the Scythians in Southwest Asia and Eurasia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut ÜREN  
İRNEK’İN HUNLARI VE BULGARLAŞMA HADİSESİ
Sayı VII, ss.39-46

Ernakh's Huns and the Bulgarisation Event

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat HANİLÇE  
COĞRAFİ KEŞİFLERİN NEDENLERİNE YENİDEN BAKMAK
Sayı VII, ss.47-70

A New Consideration on the Reasons of Geographical Discoveries

Özet | Abstract | Tam Metin |

Saffet Bey Çeviren: Mehmet Sait SÜTÇÜ  
III. SULTAN MURAD’IN İNGİLTERE KRALİÇESİ ELİZABET’E BİR NAMESİ
Sayı VII, ss.71-75

A Letter of Sultan Murad III to Queen of England

Özet | Abstract | Tam Metin |

James William ANDERSON Çeviren: Gökhan Kağnıcı  
PSİKOBİYOGRAFİNİN METODOLOJİSİ
Sayı VII, ss.77-97

The Methodology of Pysychological Biography

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rafael MOSES Çeviren: B. Senem ÇEVİK  
DÜŞMAN ALGISI: PSİKOLOJİK BİR ANALİZ
Sayı VII, ss.99-108

The Perception of the Enemy: A Psychoanalytic View’

Özet | Abstract | Tam Metin |

PHILIP RIEFF Çeviren: Gülmis V. CANİK  
TARİH, PSİKANALİZ VE SOSYAL BİLİMLER
Sayı VII, ss.109-127

History, Psychoanalysis, and the Social Science

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fred WEINSTEIN / Gerald M. PLATT Çeviren: Mustafa ALİCAN  
PSİKOTARİHİN YAKLAŞAN KRİZİ
Sayı VII, ss.129-159

The Coming Crisis in Psychohistory

Özet | Abstract | Tam Metin |

S. D. GOITEIN Çeviren: Kazım UZUN  
VEZİR TERİMİNİN KÖKENİ ÜZERİNE
Sayı VII, ss.161-163

On the Origin of the Term Vizier

Özet | Abstract | Tam Metin |

A. HOUTUM-SCHINDLER Çeviren: Onur Kutlu ŞENTÜRK  
ALAMÛT, AMÛT
Sayı VII, ss.165-166

Alamût, Amût

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ALİCAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TARİHİN BİLİNÇDIŞI, POPÜLER KÜLTÜR ÜZERİNE DENEMELER
Sayı VII, ss.167-172

The Unconscious of History: Essays on Popular Culture

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülmis Vesile CANİK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DREAMS AND HISTORY: THE INTERPRETATION OF DREAMS FROM ANCIENT GREECE TO MODERN PSYCHOANALYSIS
Sayı VII, ss.173-180

Rüyalar ve Tarih: Antik Yunan'dan Modern Psikanalize Rüyaların Yorumu

Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla AKSU KILIÇ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ORDİNARYÜS PROFESÖR AYDIN SAYILI, BİLİM TARİHİNDE TÜRK ENTELEKTÜEL KİMLİĞİ
Sayı VII, ss.181-186

Professor in Ordinary Aydın Sayılı, Turkish Intellectual Identity in Science History

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selcen Özyurt ULUTAŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: OSMANLI'NIN AVRUPALI MÜZİSYENLERİ
Sayı VII, ss.187-189

European Musicians of Ottoman

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım UZUN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ÇİKOLATANIN GERÇEK TARİHİ
Sayı VII, ss.191-197

The True History of Chocolate

Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan DÖKMECİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ERKEN OSMANLI DÖNEMİNDE TÜRK-CENEVİZ TİCARETİ
Sayı VII, ss.199-201

Turkish-Genoan Trade in Early Ottoman Era

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Sait SÜTCÜ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: STEFAN LAZAREVİÇ: YILDIRIM BAYEZİD'İN EMRİNDE BİR SIRP DESPOTU
Sayı VII, ss.203-208

Stephen Lazarewitz: A Serbian Despot at Yıldırım Bayezid's Command

Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur Kutlu ŞENTÜRK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: CADILIĞIN TARİHİ (ORTAÇAĞ'DA BİLGE KADININ KATLİ)
Sayı VII, ss.209-211

A History of Witchcraft

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit TELCİ  
CIEPO 19’UN ARDINDAN
Sayı VII, ss.213-216

On Ciepo 19

Özet | Abstract | Tam Metin |