MİLLİYETÇİLİĞİN KÖKENLERİ VE MODERN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
A Critical View Of The Origins Of Nationalism And The Understanding Of Modern Nationalism

Author : Ergenekon SAVRUN
Number of pages : 1218-1244

Abstract

Günümüzde özellikle de Avrupa’da milliyetçilik fikri çuvala sığmayan mızrak gibi yeniden sivrilmekte ve yükselmektedir. Soğuk Savaş sonrası oluşan boşluğun Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde ortaya atılan “Küreselleşme, Dinler Arası Diyalog, Yeni Dünya Düzeni” vb. proje ve söylemlerin artık içinin boş olduğu diğer milletler tarafından açıkça anlaşıldı. Elbette oluşan bu bilinç diğer bütün devletleri kendi milli çizgilerine çekmiş denilemez. Her bir devletin kendisine has jeo-stratejik konumu ve durumu mevcuttur. Örneğin, Körfez ülkelerinden açıkçası birleşik bir Arap Milliyetçiliği ya da bütün Latin Amerika ülkelerinin de birleşik bir Latin milliyetçiliği beklememiz saflıktan da öte bir durum oluşturur. Nasıl ki modern anlamda Milliyetçilik fikri Avrupa’da ortaya çıkmış, gelişmişse şimdi de Berlin Duvarının yıkılmasıyla Avrupa’nın birçok eski ve yeni başat güçleri ve halkının çoğunluğu yeni bir Milliyetçilik çağına girdi dinilmektedir. 1990’lar Balkanlarda patlak veren aşırı milliyetçi savaşların arka planında 19. Yüzyılın, İki Dünya Savaşı’nın ve de Soğuk Savaş dönemini iç dünyalarında ödeşemeyen ülkelerinin olduğu aşikârdır. Bu çalışmada ise milliyetçiliğin ortaya çıkış felsefesinin ardından dünyada meydana gelen siyasi olaylar neticesinde farklı bir yöne doğru gelişmesine değinerek eleştirilerde bulunulacaktır.

Keywords

Milliyetçilik, Milliyetçilik Tipolojisi, Karşılaştırmalı Milliyetçilik.

Read:1345

Download: 457