MUHAMMED ALİ LÂHÛRÎ, HAYATI VE HZ. MUHAMMED TASAVVURU
Muhammed Ali Lahur’s Lıfe And Hıs Image Of The Prophet Saw

Author : Zekeriya AKMAN
Number of pages : 1173-1187

Abstract

Mevlâna Muhammed Ali, 1874 yılında Hindistan’da doğmuştur. Lahor’daki Goverment College’de eğitim görmüş ve öğretmenlik, avukatlık gibi görevler yapmıştır. 1897 yılında Kâdiyânîlik hareketine katılmıştır. 1914 yılında Kâdiyânîlik’ten kısmen ayrılmış ve Ahmediler’in Lahor ekolünü kurarak Lahor’a yerleşmiştir. 13 Ekim 1951 tarihinde Karaçi’de ölmüş ve Lahor’a defnedilmiştir. Muhammed Ali, tefsir, hadis, tarih, siyer, akait, kelam ve mensubu olduğu Kâdiyânîlik alanlarında onlarca kitap yazmış bir müelliftir. Hz. Muhammed’in hayatına dair yazmış olduğu “Siretü Hayri’l-Beşer” adlı eseri, Osmanlıca ve Türkçeye “Peygamberimiz” ismiyle tercüme edilmiştir. Bu kitabı, ayrıca otuzdan fazla dile çevrilmiş ve birçok ülkede yayınlanmıştır. Muhammed Ali, klasik İslam tarihi ve batı kaynaklarını kullanmış olduğu bu eserinde, nasıl bir Hz. Muhammed tasavvuruna sahip olduğunu, ortaya koymuştur.

Keywords

Muhammed Ali Lahori, İslam, İslam tarihi, Siyer, Hz. Muhammed

Read:1338

Download: 448