KARACASU (BOLU) GÜZLESİNİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE FONKSİYONEL DEĞİŞİMİ
Geographical Properties of Karacasu Güzlesi (Bolu) and the Functional Change from Its Establishment until Today

Author : Oğuz Kantürer
Number of pages : 1074-1091

Abstract

Araştırmanın konusunu, “Bolu ovasını, güneyden çerçeveleyen nispeten yüksek sahalarda kurulmuş, geçici kır yerleşmeleri güzlelerden ‘Karacasu güzlesi’ oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Bolu ovasının güneyinde yüksek sahalarda yer alan geçici kır yerleşmeleri yaylaları ile daimi kır yerleşmeleri köyler arasında bulunan, ilkbahar mevsiminin başlarında, daha uzun bir süre de sonbahar (güz) mevsiminde yerel halkın kullandığı, ülkemizin belirli birkaç yöresinde mevcut, “güzle” adı verilen geçici kır yerleşmelerinin, değişen beşeri şartlara bağlı olarak fonksiyonel değişimine, Karacasu güzlesi (Bolu) örneği ile dikkat çekmektir. Bu bağlamda, Bolu ovasının güneyinde nispeten yüksek sahalarda mevcut, geçici kır yerleşmeleri olan güzlelerden, Karacasu güzlesinin, coğrafî özelliklerini ve bu özelliklerinin kazanılmasında etkili olan fizikî ve beşerî coğrafya şartlarını, buna bağlı olarak beliren fonksiyonel özelliklerini açıklamak; özellikle de, günümüze gelene kadar geçen süre içinde, başta beşeri coğrafya şartlarındaki değişime bağlı olarak günümüzde kazandığı fonksiyonel özelliklerini ortaya koymaktır. Kuruluşunda, ait oldukları köylerde tarımın yanında hayvancılık ile uğraşan nüfusun yaylalarına çıkmadan önce ilkbahar mevsiminde kısa bir süre; sonbahar mevsiminde yaylalardan inerken köye gitmeden önce nispeten daha uzun süre konaklanan güzlelerin günümüzde bu özelliklerini önemli ölçüde kaybettikleri görülmektedir. Bu güzlelerden, konumuzu teşkil eden Karacasu güzlesi, günümüzde ait olduğu köyün, geçen süre içinde köy statüsünü kaybedip belde olması nedeniyle ve ekonomik faaliyetlerindeki farklılaşmaya bağlı olarak yaz mevsiminde adeta bir sayfiye yeri niteliği kazanmıştır. Kuvvetle muhtemel yakın gelecekte de, yayla turizmi ve rekreasyonel faaliyetler açısından yüksek potansiyel ortaya koyan bu saha, önceden köy olan Karacasu beldesinin uzak bir mahallesi olacaktır.

Keywords

Güzle, Yayla turizmi, Karacasu güzlesi, Bolu

Read:1240

Download: 423