BUHÛRÎZÂDE MUSTAFA ITRÎ’NİN HÂNENDELİĞİ, BESTEKÂRLIĞI VE TÜRK MÜZİĞİ MAKAMLARINI KULLANMA TEKNİĞİ

Author:

Number of pages: 85-96.
Year-Number: 2015-XXIII

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords