ESKİ TÜRKÇEDEKİ COĞRAFYA TERİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 786-815
Year-Number: 2019-XXXIX

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords