YENİ SOSYALLEŞME MEKÂNLARI: ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİ

Author:

Number of pages: 874-883
Year-Number: 2019-XLI

Abstract

Küreselleşme süreci toplumların sosyal ve kültürel özelliklerinde bazı değişikliklere yol açmıştır. Hızla dünya geneline yayılan tüketim ürünleri, markalar ya da “Amerikan tarzı yaşam” alışkanlıkları insanları etkisi altına almıştır. Bu durum, tüketim kültürü kavramının ortaya çıkmasına ve toplumlarda kabul görmesine neden olmuştur. Tüketim kavramını sadece ekonomiyle ilişkilendirmek kavramı açıklayabilmek için yetersiz kalır. Günümüzde insanlar tarafından her şey tüketilmektedir. Tüketilen en önemli unsur ise toplum içindeki değerlerdir. Değerlerin tüketilmesi, insanları bir araya getiren, birleştiren kültür unsurlarıyla ilgilidir. Bu anlamda sosyalleşme kavramı da geleneksel anlamından uzaklaşmış, yeni sosyalleşme ya da bir arada zaman geçirme mekânları oluşturulmuştur. Bugün alış veriş merkezleri her ne kadar ticari faaliyetleri ve tüketimi akıllara getirse de belki de göz ardı ettiğimiz en önemli nokta değerlerin tüketildiği merkezler olarak karşımıza çıkmasıdır.

Keywords

Abstract

Theprocess of globalization has led to some changes in the social and cultural characteristics of societies. Consumer goods, brandsor “American -style living” habits that spread rapidly throughout the world have affected people. This has ledtotheemergence of theconcept of consumercultureandacceptance in society. Torelatetheconcept of consumptiontotheeconomy is not enoughtoexplaintheconcept. Today, everything is consumedbypeople. Themostimportant element consumed is thevalues in thesociety. Thedepletion of values is aboutculturalelementsthatbringpeopletogetherandunite. Inthis sense, theconcept of socialization has been distanced from its traditional meaning and new socialization or time toget her spaces have been created. Today, althoughshoppingcentersbringtomindthecommercialactivitiesandconsumption, perhapsthemostimportantpointthatweignore is thattheyappear as centerswherevalues areconsumed.

Keywords