OSMANLI-SAFEVİ MÜNASEBETLERİNE DAİR TÜRKİYE'DE YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİRKAÇ NOT VE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Author:

Number of pages: 17-32
Year-Number: 2010-VIII

Abstract

Osmanlı-Safevi münasebetlerine dair yapılan çalışmalar daha ziyade siyasî ve askerî mevzular hakkındadır. Bununla birlikte tarafların kültürel ve ekonomik ilişkileri, idarî teşkilattaki benzerlikler, mücadelenin toplumsal sonuçları ise ihmal edilmiştir. Diğer taraftan Türkiye'de Safevi tarihi ile ilgili araştırmalar da yetersizdir.

Keywords

Abstract

The studies on the Ottoman-Safavid relations rather than their political and military subject matter is about. However, cultural and economic relations of the parties, administrative organization of the similarities, the social consequences of the struggle has been neglected. On the other hand, research on Safavid History is quite inadequate in «Türkiye».

Keywords