CHRONICA MAIORA’DA MOĞOLLARA DAİR KAYITLAR

Author:

Number of pages: 23-77
Year-Number: 2013-XVI

Abstract

En önemli İngiliz tarihçilerinden birisi olan Parisli Matthew XIII. yüzyılın ortalarında Chronica Maiora adlı bir eser kaleme almıştır. Eser sadece İngiltere ve Orta Avrupa ile ilgili değil aynı zamanda Ortadoğu ve Asya gibi Avrupa dışında kalan ülkeler hakkında da pek çok bilgi verir. Chronica Maiora’nın en önemli taraflarından birisi de Moğol işgali ile ilgili kayıtlarıdır. Eser Moğol meselesine ilişkin 30’a yakın başlığa sahiptir. Bazı kısımlarda Parisli Matthew değerlendirmelerini ifade etmekten çekinmemesine karşın asla anlatıcı kimliğini kaybetmemiş ve St Alban arşivlerinde saklanan mektupları asıllarına uygun bir şekilde takdim etmiştir. Çalışmamızda eserin Moğol tarihi açısından önemini genel bir şekilde değerlendirdikten sonra Moğollarla ilgili kayıtlarını sunacağız.

Keywords

Abstract

Matthew Parisiensis who was the one of the most important Engilish historian had wrote a book named Chronica Maiora in the middle of XIII. century. This book gives a lot of informations not only England and France or Germany but also outside of the Europa such as the Middle East or Asia. One of the most important part of Chronica Maiora concerned with the record about Mongol invasion. This book has nearly 30 chapter on Mongol matter. Although some of this he didn’t refrain states his point of view, author never loosed his narrative character and present letters which is kept in the St. Alban’s archive as is. In this study we will examine general value of this sources on Mongol History and present it’s record about them.

Keywords