AHMET REMZİ YÜREĞİR’İN HAYATI VE 8. YASAMA DÖNEMİ MECLİS FAALİYETLERİ

Author:

Number of pages: 323-351.
Year-Number: 2015-XXII

Abstract

Bu çalışmada, Yeni Adana Gazetesi’nin kurucusu, Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı ve 8. Yasama Dönemi Seyhan milletvekili Ahmet Remzi Yüreğir’in hayatı, Adana’nın işgalden kurtarılmasına katkısı ve TBMM’deki faaliyetlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmamız, iki bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölümde Ahmet Remzi Bey’in Milli Mücadele’ye kadar hayatı, Milli Mücadele’de ve milletvekili seçilene kadar Adana’daki çalışmaları ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Ahmet Remzi Yüreğir’in meclisteki görevleri ve meclis faaliyetleri başlıkları altında incelenmiştir. Ahmet Remzi Yüreğir, Adana’nın işgalden kurtarılmasından sonra Adana’ya dönmüş ve gazetecilik mesleği ile birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapmıştır. 1946 seçimlerinde CHP Seyhan milletvekili seçilmiştir. Milletvekilliği boyunca verdiği takrir, teklif, önerge ve yapmış olduğu konuşmalarla hem seçim bölgesinin sorunları ile ilgilenen hem de Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı bir milletvekili görüntüsü çizmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the life of Ahmet Remzi Yüreğir, who is the founder of Yeni Adana Newspaper, president of Adana countywide resistance organization and 8th period legislative period Seyhan deputy, and his contribution to Adana’s liberating from occupation and his activities in Grand National Assembly of Turkey. The study consists of two chapters. First chapter deals with Ahmet Remzi Yüreğir’s life until National Struggle and his work in Adana during National Struggle and until he was elected as a deputy. Second chapter deals with Ahmet Remzi Yüreğir’s taks in parliament and activities under their titles. Ahmet Remzi Yüreğir returned to Adana after it was libareted from occupation and worked in nongovermental organizations alongside journalism. In 1946 elections he was elected as CHP Seyhan deputu. He made an impression of a deputy who was on problems of the constituency and honoured Ataturk’s principles and reforms with speeches he gave, proposals, reports and motions he presented.

Keywords