GEÇ ANTİK ÇAĞ’DA SAVAŞ VE BARIŞ: II. CONSTANTIUS VS II. SHAPUR

Author:

Number of pages: 697-718.
Year-Number: 2016-XXV

Abstract

Roma İmparatorluğu’nun doğu toprakları, III. yüzyılın başında Parthların yerine kurulan Sasanilerin yükselişine şahit oldu. Tıpkı selefleri Parthlar gibi, Sasanilerin de Romalılarla sürekli devam eden düşmanlıkları vardı. Bu yüzden Sasaniler ile Romalılar arasında yüzyıllar boyunca birçok savaş yaşandı. Bu süreçte bir Roma imparatoru esaret altında öldürüldü (260). III. yüzyılın sonu ve IV. yüzyılın başında güç dengesi tekrar Romalıların lehine değişti. Fakat Büyük Constantinus’un 337 yılındaki ölümüyle Romalıların üstünlüğünü yeniden sona erdi. Bu tarihten sonra Roma İmparatorluğu’nun doğu topraklarının yönetimi II. Constantius’a kaldı. Aynı tarihlerde Sasani İmparatorluğu, Sasani Hanedanı’nın en uzun süre tahtta kalan kralı II. Shapur’un yönetimi altındaydı. II. Constantius ile II. Shapur’un yirmi yıldan fazla süren savaşları, Roma imparatorunun ölmesiyle farklı bir boyut kazandı. Önceleri Iulianus’un hâkimiyetinde ara ara devam eden savaşlar, daha sonra Iovianus’un imparator olmasıyla tamamen durdu ve yirmi dört yıllık savaş, uzun bir süre sonra barışa dönüştü.Bu çalışmanın temel amacı, II. Constantius ve II. Shapur’un arasındaki savaşların tarihsel boyutuna vurgu yaparak, Roma-Sasani barışına giden sürecin evrelerini anlamaya çalışmaktadır.

Keywords

Abstract

The eastern territories of the Roman Empire, at the beginning of the third century, witnessed to the rise of the Sassanid Empire, which succeeded the Parthians in Iran. Like the Parthians, the Sassanids were continuously hostile with the Romans. For this reason long-lasting wars took place between the Romans and Sassanids throughout the centuries. In this process, a Roman Emperor was killed in captivity (260). Between the end of the third century and the beginning of the fourth century the balance of power changed in favor of the Romans. However, when Constantine the Great died in 337 and the warfare resumed. After this date, Constantius II took over the administration of the eastern lands of the Roman Empire. Meanwhile Shapur II, the longest reigning monarch of the Sassanid dynasty, ruled the Sassanid Empire. The war between Constantius II and Shapur II gained a different dimension when Constantius died. Ongoing battle under dominance of Iulianus completely stopped when Iovianus came to power and thus, the war turned into peace.The main objective of this study is emphasis on the historical context of the war between Constantius and Shapur and also peace between Roman and Sassanid.

Keywords