SÖMÜRGECİLİK KAVRAMI VE SÖMÜRGECİ DEVLETLERİN UYGULADIKLARI TAKTİKLER: “ORTADOĞU ÖRNEĞİ”

Author:

Number of pages: 763-784.
Year-Number: 2016-XXV

Abstract

Yapılan bu çalışmada sömürgecilik nedir? Emperyalizm nedir? Tanımları yapılarak her ikisi arasında farklar ortaya konulmuştur. Sömürgecilik fikrinin Avrupa kültür ve medeniyeti içerisinde eski dönemlerden beri var olduğu vurgulanmıştır. Emperyalizmin de aynı şekilde kökeni eskiye dayandığını ancak yaygın bir şekilde kullanılmasının XIX. Yüzyılda olduğu belirtilmiştir. Emperyalizmin geçirmiş olduğu süreç üzerinde örnekler verilmiş, ardından sömürgecilik şekilleri açıklandığı gibi ayrıca sömürgeciliğin vasıtaları hakkında da bilgiler verilmiştir. Çalışmada Ortadoğu coğrafyası üzerinde bilgiler verildiği için ilk önce bu kavramın ne zaman ortaya çıktığı hakkında bilgiler verilerek Ortadoğu coğrafyasında yaşayan devletler sadece isim olarak verilmişlerdir. I. Dünya Savaşı sonrası Ortadoğu coğrafyasında kurulan Arap devletleri ve hangi sömürgeci devlete bağlı oldukları açıklanmıştır. Sonuç kısmında ise günümüz Ortadoğu coğrafyası üzerinde geçmişle bağ kurularak değerlendirme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

What is this study of colonialism? What is Imperialism? Differences between the two definitions have been made. Since ancient times the idea of colonialism in the European culture and civilization that have been emphasized. The origins of imperialism based on the same way, but the use of a common XIX. Expressed as Century. To have had a process of imperialism on the examples, such as described in the following forms of colonialism, colonialism also given information about the vehicles. The information on this study, given the geography of the Middle East for the first time this concept appeared to give information about what living in the Middle East states are given only as a name. I. Founded in the Middle East after World War II, the colonial state in which they are connected to the Arab States and explained. In the conclusion of the evaluation was made today by establishing links with the past on the geography of the Middle East.

Keywords